De griffie is binnen de gemeente Emmen een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad, de commissies, het presidium en van de raadsvoorzitter. De griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, maar kan wel hulp vanuit de organisatie krijgen. Er is een nauwe samenwerking. Een belangrijke taak van de griffie is het bewaken van het democratische proces. De griffie is ook uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de gemeenteraad en de raadsleden.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Griffie