Werkgroep Internationale Betrekkingen

In 2004 heeft de raad de werkgroep Internationale Betrekkingen ingesteld. Het doel van de werkgroep is het bevorderen en stimuleren van de grensoverschrijdende contacten tussen inwoners van de gemeente Emmen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Daarbij richt de werkgroep zich met name op Duitsland. In de Notitie 'Buitenlands Beleid Emmen' staat de visie van de werkgroep op het internationale beleid.

Voorzitter Henk Huttinga geeft in een interview aan waarom hij de werkgroep belangrijk vindt. 

Leden

De raadswerkgroep Internationale betrekkingen bestaat uit de volgende leden:

Op de foto van links naar rechts: 

 • Henk Huttinga, voorzitter (ChristenUnie)
 • Aimée van der Ham (Wakker Emmen)
 • Reyhan Horasan (PvdA)
 • Caroline de Widt (griffie)
 • Karel Eggen (D66)
 • Jan Fonhof (50PLUS) (geen raadslid meer)
 • Theo Gerth (CDA)
 • Marc Kuiper (SP)
 • Guido Rink (adviseur)

Niet aanwezig op de foto:

 • Edwin Rixtum (PVV)
 • Bernadette van der Woude (GroenLinks)
 • Raymond Wanders (adviseur)

Hoe gaat het er over de grens aan toe?
Een leuk idee voor een project over de grens? Samenwerken met een bedrijf uit Duitsland? Een uitwisseling met studenten uit Polen? Een sporttoernooi over de grens? Voor een goed idee is geld nodig. Een subsidie via de werkgroep Internationale Betrekkingen is misschien wel een mooi steuntje in de rug  voor uw idee. 

Geld voor een goed idee
Henk Huttinga is voorzitter van de werkgroep Internationale Betrekkingen. Hij vertelt: ,,De gemeente Emmen heeft jaarlijks geld opgenomen in de begroting voor projecten en initiatieven die zich richten op internationale bewustwording en betrekkingen. Een leuke subsidie voor een goed idee.”

De grens is heel dichtbij 
Over de grens kijken is voor Henk Huttinga erg belangrijk: ,,Door onderlinge contacten tussen mensen uit verschillende landen en culturen zorg je voor begrip, respect en openheid naar elkaar. Negatieve gevoelens die er kunnen zijn, worden dan weggenomen. Dat geldt niet alleen voor verre landen en culturen, maar juist ook voor heel nabij. Immers aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens gaan veel dingen al anders dan bij ons.”

Meerdere financiers
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, stelt de werkgroep wel een aantal voorwaarden. Henk legt dat uit: ,,Anders zou je bijvoorbeeld ook een gezellige avond met je Duitse vriendin kunnen laten subsidiëren. Verder kan niet alleen de gemeente de geldverstrekker zijn voor een project, maar moet er sprake zijn van cofinanciering. Er zijn dus meerdere partijen – bijvoorbeeld de aanvrager zelf - die geld in het plan willen steken”, geeft Henk aan.

Doe er je voordeel mee!
Een paar voorbeelden van goede ideeën die subsidie kregen:

Samen cultuur beleven
Het Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van een speciale museumtoer in samenwerking met vier musea over de grens, waaronder het Naturpark Moor-Veenland.

Leerzame uitwisseling
Een andere project was de uitwisseling tussen vrijwillige brandweer uit de gemeente Emmen en Duitsland. En van leden van een jeu de boules vereniging. Samen met collega jeu de boulers uit Duitsland hebben ze wedstrijden georganiseerd en gespeeld. En volleybal is ook een mooi voorbeeld. Jeugdteams van een volleybalvereniging hebben met wat financiële steun een internationaal jeugdtoernooi kunnen bijwonen.

Aanvragen is helemaal niet lastig!
Maar er is een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Het geld is voor activiteiten. Als u precies weet wat u wilt doen, maakt u een plan en legt u het idee goed uit. U doet daar ook een duidelijke begroting bij. Daarin staan de kosten voor het plan. Ook laat het zien wie er nog meer aan het plan willen meebetalen. Het voorstel hoeft niet ingewikkeld en lang te zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen. 

 

 

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen