De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. De gemeenteraad van Emmen heeft de rekenkamercommissie ingesteld om daar onderzoek naar te doen. De rekenkamercommissie, die bestaat uit drie externe leden, kiest elk jaar een aantal onderwerpen uit voor onderzoek.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Emmen.

  • doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Uw idee telt!

Elk jaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Ideeën voor onderzoek komen van de rekenkamercommissie, van de raadsfracties maar kunnen dus ook van u komen. De rekenkamercommissie wil u als inwoner van de gemeente Emmen uitnodigen suggesties voor onderzoek door te geven. Door onderzoek te doen wil de rekenkamercommissie nagaan of de resultaten die de gemeenteraad graag ziet, ook zijn gehaald. En dat deze resultaten met zo weinig mogelijk kosten zijn behaald.

Beter doen

Onderzoek heeft zin wanneer het gemeentebestuur daarvan wil leren om het in de toekomst beter te doen. Dat is de inzet van de rekenkamercommissie.

Heeft u ideeën?

Heeft u ideeën voor onderzoek? Laat het ons weten! Uw idee kan dan opgenomen worden in het nieuwe onderzoeksprogramma. Uw idee moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp gaan over beleid of activiteiten waar de gemeente (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor is en moet het van brede, maatschappelijke betekenis zijn. Wilt u meer weten over de rekenkamercommissie of uw idee telefonisch doorgeven? Neem dan contact op met Caroline de Widt, secretaris van de Rekenkamercommissie, via telefoonnummer 14 0591 of griffie@emmen.nl.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Dien een idee in!