Contact en communicatie tussen burgers en de lokale politiek zijn erg belangrijk voor het raadswerk. De politiek moet dichter bij de inwoners komen. Deze site is één van de mogelijkheden. U vindt hier veel informatie over het raadswerk. Over de taken van de raad bijvoorbeeld, over hoe de raad werkt en wat de raad kan doen.

Wat staat op deze site?

Op deze site vindt u meer informatie over de gemeenteraad, de griffie, het presidium, de rekenkamer, de raadscommissies en raadswerkgroepen. Als u kijkt onder het tabblad 'wie is wie' kunt u kennis maken met alle leden van de gemeenteraad. Ook kunt u de verordeningen inzien en downloaden.

Gemeenteraad Emmen 2018 - 2022

De Emmense raad heeft 39 leden die zijn gekozen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018. Deze leden krijgen een zetel in de raad. De raadsleden zijn allemaal lid van een politieke partij. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie. De huidige gemeenteraad van Emmen heeft 11 fracties.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Achtergrond