Binnen de gemeente is de raad het hoogste bestuur. De raad bepaalt voor een groot deel de koers van de gemeente Emmen. De raad neemt zijn besluiten in de raadsvergadering en is het sluitstuk van de democratische besluitvorming.

De gemeenteraad van Emmen vergadert meestal op de laatste donderdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. U vindt de raadzaal op de tweede verdieping. Neem hiervoor de ingang aan de achterkant van het gemeentehuis (Vreding 5). Iedereen mag bij deze vergaderingen zijn. U bent dus van harte welkom! U kunt de raadsvergaderingen ook live thuis volgen via deze site of op RTV Emmen , via de kabel op FM 104.1 en via de ether op 107.6 MHz.

Reglement van Orde

Een gemeenteraad is bij wet verplicht (artikel 16 Gemeentewet) zijn werkwijze vast te leggen. In het `reglement van orde` beschrijft de raad welke (spel)regels gelden. De wetgever heeft deze regels vaak bepaald. De raad kan hier soms een eigen invulling aan geven. Bijvoorbeeld het aantal keren per jaar dat de raad wil vergaderen.

Gedragscode integriteit

Als een raadslid een gift met een geschatte waarde van meer dan € 50 aanneemt, een buitenlandse reis maakt voor het raadswerk, deelneemt aan excursies en evenementen voor rekening van derden, of nevenwerkzaamheden heeft, dan moet dit gemeld én openbaar gemaakt worden. Hierover heeft de gemeenteraad in september 2015 de ‘Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015’ vastgesteld. De giften boven € 50, buitenlandse reizen, excursies en evenementen voor rekening van derden, staan in de vorm van openbare registers op deze site. De hoofd- en nevenwerkzaamheden van onze raadsleden kunt u zien op de pagina wie is wie.

Reis- en verblijfkostenvergoeding raads- en commissieleden

Raads- en commissieleden kunnen aanspraak maken op de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor:
•    het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies; 
•    voor reizen binnen de gemeente, die gemaakt zijn voor de uitoefening van hun functie; 
•    het deelnemen aan een aantal nader omschreven bijeenkomsten buiten de gemeente.

De wettelijke basis voor de vergoedingen staat in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Emmen 2020 

In het kader van het afleggen van bestuurlijke verantwoording worden jaarlijks de vergoedingen van de reis- en verblijfkosten openbaar gepubliceerd. In dit overzicht staat het totaalbedrag, dat een raads- of commissielid in een bepaald jaar aan reiskostenvergoeding heeft ontvangen.   
 

 

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Gemeenteraad