Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een stuk dat ter vaststelling bij de raad ligt. Dit kan gaan om een ontwerp-verordening, een ontwerp-besluit, een ontwerp-plan of een beleidsnota. Meer informatie staat in ex art. 32 Reglement van Orde.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Amendement