Een initiatiefvoorstel is een voorstel van één of meerdere raadsfracties voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening. Het initiatiefvoorstel moet schriftelijk ingediend zijn bij de voorzitter van de raad. Als de raad met het initiatiefvoorstel heeft ingestemd, werken de indieners het voorstel uit. Dit doen ze vaak met hulp van ambtenaren en advies van het college. Het uitgewerkte voorstel wordt daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Meer informatie staat in ex art. 35 Reglement van Orde.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Initiatiefvoorstel