Een motie is een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of na te laten. Ieder lid van de raad kan bij de voorzitter van de raad een motie indienen. Dit moet schriftelijk. Meer informatie vindt u ook in ex art. 33 Reglement van Orde.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Motie