De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het nemen van besluiten. Daarbij moeten belangen tegen elkaar worden afgewogen. Bijvoorbeeld het belang van de gemeente tegenover het algemeen belang. Dan gelden vragen als:

  • Is er draagvlak?
  • Wat zijn de grenzen?
  • Hoe controleren we of alles goed gaat?

 

Rollen van de raad

Om op deze vragen een antwoord te krijgen, heeft de raad drie rollen:

Volksvertegenwoordigende rol
De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Emmen. Zo kan de raad kijken of er draagvlak is voor een besluit. Raadsleden doen dat bijvoorbeeld door vragen te stellen aan bewoners. Ook kunnen ze met de eigen achterban praten. Door de volksvertegenwoordigende rol betrekt de raad bewoners extra bij de politieke besluitvorming. Voorbeelden zijn werkbezoeken , publieke debatten en het bezoeken van vergaderingen van de erkende overlegpartners. De informatie die de raadsleden zo opdoen, kunnen ze gebruiken om aan te geven hoe het besluit er uit moet komen te zien (kaderstelling).

Kaderstellende rol
Kaderstelling is de opdrachtformulering. De kaders die de raad stelt, zijn de opdrachten en grenzen waarbinnen het college een besluit uitvoert.

Controlerende rol
De raad geeft een opdracht voor een besluit. Het is daarbij belangrijk dat de raad kan zien of het college het besluit volgens afspraak uitvoert. Dit kan onder andere met het programmajaarverslag en de programmajaarrekening van de gemeente. Ook met tussentijdse rapportages en evaluaties is bijvoorbeeld te zien hoe het met een opdracht gaat. Verder heeft de raad het recht van onderzoek (lokale parlementaire enquête) en de Rekenkamercommissie.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Wat doet de gemeenteraad?