De griffie is binnen de gemeente Emmen een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. Op verschillende gebieden krijgt de griffie hulp vanuit de organisatie. Er is een nauwe samenwerking.

Hoofdtaken

De hoofdtaken van de raadsgriffier en de commissiegriffiers zijn het voorbereiden van de agenda's van de raads- en commissievergaderingen en het ondersteunen van raadsleden bij hun taken. Verder zorgt de griffie voor een goede communicatie met inwoners en de direct betrokkenen bij raads- en commissiezaken.

De griffie is er ook voor u!

Ook u kunt bij de griffie terecht. Heeft u bijvoorbeeld vragen over vergaderingen of heeft u informatie voor de raad? Wilt u raadscommissies uitnodigen voor een werkbezoek of een informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met de griffie.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Wat doet de griffie?