Interview voorzitter presidium

Gert Horstman - voorzitter presidium
Gert Horstman - voorzitter presidium

Een keer per vier jaar mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden kiezen daarna de wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Soms wordt ook gezegd: "De raad is de baas." Raadsleden hebben drie taken. Ze vertegenwoordigen u als inwoner, bepalen in grote lijnen het beleid, en controleren of de burgemeester en de wethouders het beleid goed uitvoeren. Burgemeester en wethouders, oftewel het college, zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 

Vergaderingen

De raadsleden en het college vergaderen regelmatig. De laatste donderdag van de maand is er meestal een raadsvergadering. Dan bepalen de raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding op deze raadsvergadering zijn er maandelijks ook - vaak drie - commissievergaderingen. In zo’n commissievergadering praten specialisten van de verschillende partijen uitgebreid over de voorstellen. Op die manier bereiden ze de besluitvorming voor. Op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen staan veel vergaderstukken. Maar wie bepaalt nu eigenlijk wat er op de agenda komt? Daarover praten we met Gert Horstman, voorzitter van het presidium.
 
Goedemorgen Gert, wat is het presidium eigenlijk?
“Het presidium is een onafhankelijke agendacommissie van de raad. Wij komen meestal twee keer per maand bij elkaar en kijken dan welke onderwerpen op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen komen. Dat zijn trouwens wel voorlopige agenda's. Bij aanvang van een vergadering moeten de leden de agenda officieel vaststellen.”

Hoe bepalen jullie welke stukken op de agenda komen?
“De ambtelijke organisatie bereidt in opdracht van het college voorstellen voor. Zodra het college deze voorstellen heeft goedgekeurd, biedt het college deze bij ons aan. Wij bekijken vervolgens welke voorstellen wanneer in welke commissie kunnen worden besproken. Daar zitten voorstellen bij waar de raad over moet beslissen, bijvoorbeeld een verordening. Zo'n voorstel komt dan na bespreking in een commissie–eventueel na aanpassingen- weer terug op de agenda van de raad. Over andere voorstellen hoeft de raad niet te beslissen maar kan men wel een mening geven. Dit soort voorstellen wordt dan alleen in een commissie besproken en noemen we een onderwerp ter bespreking.”

Wie zitten er nog meer in het presidium?
“In het presidium zitten de voorzitters van de drie raadscommissies en de waarnemend voorzitter van de raad. Dat ben ik. En ook de griffier maakt onderdeel uit van het presidium. Hij heeft een belangrijke rol in de ondersteuning. De burgemeester maakt ook deel uit van het presidium. Hij is meer een adviseur en is intermediair tussen presidium en college.”
 
Maar dat betekent dat niet elke politieke partij in het presidium zit. Gaat dat wel goed?
“Jazeker. Dat gaat juist daarom heel goed. We zijn een onafhankelijke agendacommissie die geen politiek bedrijft. Natuurlijk zijn de drie commissievoorzitters en ikzelf raadsleden en dus lid van een politieke partij, maar dat mag in het presidium geen rol spelen. We moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen en een eenheid vormen, ongeacht de politieke achtergrond. Dat geldt overigens ook bij het voorzitten van een vergadering.”

Is dat niet moeilijk, je hebt als raadslid toch je eigen mening?
“Nee, dat gaat prima. Maar voorzitten is soms wel lastig. Dat wordt nogal eens onderschat. Iedere voorzitter heeft zijn of haar eigen werkwijze en eigenaardigheden. Dat geldt natuurlijk ook voor de raads- en commissieleden. Soms loopt dat niet lekker. We zijn tenslotte allemaal mensen. In het presidium kijken we daarom altijd even terug op vergaderingen zodat we van de ervaringen kunnen leren. Ik denk dat het belangrijk is dat we dicht bij de basis blijven: respect voor elkaar hebben en houden.”

Hebben de leden van het presidium nog andere taken?
“Naast het vaststellen van de agenda en het voorzitten van vergaderingen zijn we ook een schakel tussen de raad en het college als het gaat om de werkwijze tijdens vergaderingen. Uiteindelijk beslist de raad als er zaken veranderd moeten worden. Daarover heeft het presidium dan vaak overleg met de fractievoorzitters van iedere fractie. Het presidium doet daar meestal voorbereidend werk voor.”

Dat is een behoorlijke klus. Heeft u nog wel vrije tijd?
“Haha, nou ik heb nog wat vrije uurtjes over, maar het werk als raadslid én lid van het presidium slokt veel tijd op. Je moet er daarom plezier in hebben. Maar dat zit bij mij wel goed.”

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Interview voorzitter presidium