Raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie

Bij de raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie staan de gemeentelijke organisatie en gemeentefinanciën centraal. De commissie houdt het huishoudboekje van de gemeente in de gaten. Extra uitgaven of extra bezuinigingen zijn onderwerpen voor deze commissie. Andere onderwerpen zijn onder andere het huishoudelijk reglement van raad en commissies, veiligheid en openbare orde. Ook het nieuw te bouwen Dierenpark/Theater is een belangrijk onderwerp. De commissie vergadert op donderdagavond om 19.30 uur.

De taakvelden

Henk Bos (voorzitter)
Henk Bos (voorzitter)

Taalvelden commissie Bestuur, Middelen & Economie:

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Openbare orde, politie en brandweer
 • Coördinatie externe betrekkingen
 • Communicatie en representatie
 • Promotie gemeente algemeen
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie
 • Burgerzaken en Klant Contact Centrum
 • Coördinatie Grotestedenbeleid
 • Stedelijk netwerk
 • Recreatie en Toerisme
 • Project Dierenpark/Theater
 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Economische zaken 
  • Midden- en kleinbedrijf
  • Markten
  • Vergunningen
  • Standplaatsen
  • Industrie
 • Economische peiler Grotestedenbeleid
 • Promotie en acquisitie bedrijfsleven
 • Grondbeleid/grondexploitatie
 • Sociale Zaken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Werkgelegenheid inclusief additionele werkgelegenheid
 • Deelnemingen onder andere: 
  • Gemeentereiniging Area
  • EBR
  • FC Emmen (stadion BV en voetbal BV)
 • EMCO
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Informatisering en Automatisering
 • Communicatie en Representatie
 • Organisatie en Personeel
 • Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie
 • Interne dienstverlening
 • Project vermindering regelgeving

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Commissie Bestuur, Middelen & Economie