Bij de raadscommissie Samenleving gaat het om onderwijs, sport, welzijn en cultuur. Welke plaats neemt sport in binnen de Emmense samenleving? Wat moet een gemeente doen voor een sociaal maatschappelijk vangnet? Hoe gaan we om met vreemdelingenbeleid? Deze vragen vertalen zich vaak in maatregelen als subsidies voor sociaal cultureel werk, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of schooltaxi's. De commissie vergadert op dinsdagavond om 19.30 uur.

De taakvelden

Henk Huttinga (voorzitter)
Henk Huttinga (voorzitter)

De taakvelden van de commissie Samenleving zijn:

 • Onderwijs
  • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Welzijn
  • Welzijnsaccomodaties
  • Opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Ouderenwerk
  • Emancipatiebeleid
 • Kunst en Cultuur
  • TheaterKunstzinnige vorming
  • Muziekschool
  • Bibliotheek
  • Evenementenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Voorzieningen gehandicapten
 • Zorg
  • Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang, verslavingszorg
  • Gehandicaptenbeleid
  • Coƶrdinatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Mondiaal beleid
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Contacten met Duitsland
  • Vreemdelingenbeleid
 • Sociale pijler Grotestedenbeleid
 • Sport, inclusief accomodaties en zwembaden
 • Overlegpartners
 • Dierenwelzijn

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Commissie Samenleving