De raadscommissie Wonen & Ruimte is de eerste raadscommissie die in de commissieweek bij elkaar komt. Deze commissie kijkt met name naar voorstellen die uw directe omgeving raken zoals weg- en groenonderhoud of bouwvergunningen. Maar ook naar dingen die uw omgeving in de toekomst kunnen beinvloeden zoals plattelandsontwikkeling en -beleid. De commissie vergadert op maandagavond om 19.30 uur.

De taakvelden

Wim Moinat (voorzitter)
Wim Moinat (voorzitter)

De taakvelden van de commissie Wonen & Ruimte zijn:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Geo-informatie
  • Stads- en dorpsvernieuwing
  • Kleine kernenbeleid
  • Plattelandsontwikkeling
 • Gebiedsontwikkelingsplannen
 • Wonen (volkshuisvesting) inclusief kavelverkoop
  • Monumentenbeleid
  • Woonwagens en woonschepen
 • Bouwzaken
 • Project Emmen Revisited
 • Fysieke peiler Grotestedenbeleid
 • Land- en tuinbouw
  • Herinrichting veenkoloni├źn
  • Landinrichting
  • Volkstuinen
 • Openbare werken
  • Weg- en waterbouw
  • Riolering
  • Openbare verlichting
  • Onderhoud en beheer gebouwen
 • Bos, landschap en natuur
 • Openbaar groen (inclusief begraafplaatsen en speelterreinen)
 • Milieu en reiniging
 • Buurtbeheer
 • Verkeer en vervoer
 • Contactbestuurder Erkende Overlegpartners

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Commissie Wonen & Ruimte