De raadscommissies hebben twee hoofdtaken. Ze bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college en de burgemeester. De raadscommissieleden doen voorwerk en onderzoek naar zaken die de raad en moet behandelen.

Hoe voorstellen in raad behandelen

Tijdens de vergadering kan de raadscommissie zeggen hoe voorstellen in de raad behandeld moeten worden. Als A-stukken ('hamerstukken') of B-stukken ('bespreekstukken'). De bespreekstukken gaan via de methode 'duaal debatteren'. Daarnaast worden in de raadscommissies opiniƫrende stukken behandeld ('C-stukken'). Dit zijn meestal onderwerpen die belangrijk zijn voor nieuw beleid.

Initiatief nemen

Verder nemen fracties het initiatief om onderwerpen die voor hun politiek belangrijk zijn, uitgebreid met andere commissieleden en collegeleden te bespreken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van een groep inwoners. In de raadscommissies worden ook initiatieven en moties besproken voordat de raad hierover beslist. Er zijn dus veel onderwerpen die in de raadscommissies aan bod komen.

Spelregels

Ook raadscommissies hebben eigen (spel)regels. De werkwijze van de commissies staat in het Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen.  Via deze link komt u op de website van Overheid.nl . Het reglement van orde van de raadscommissie kunt u vinden onder: Organisatie Emmen, rubriek Bestuur en recht.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Wat doen raadscommissies?