Bij (belangrijke) maatschappelijke of politieke onderwerpen en/of problemen kan de raad raadswerkgroepen in het leven roepen. Een werkgroep is tijdelijk en bestaat uit raadsleden en commissieleden die geen raadslid zijn. De werkgroep richt zich op een onderwerp dat verder uitgediept en uitgewerkt wordt. Uitkomsten koppelt de werkgroep terug aan de raad die dan besluiten kan nemen. Daarnaast heeft de raad ook nog een Auditcommissie ingesteld. De leden van deze groep vormen de ogen en oren van de raad en hebben een controlerende taak.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Raadswerkgroepen