De Auditcommissie richt zich met name op het verzamelen van informatie voor financieel toezicht en controle. Zo wordt de controlerende taak van de raad versterkt. Men kijkt namelijk verder dan alleen de jaarrekening.


Doelstelling
De Auditcommissie heeft tot doel om vanuit de controlerende rol van de gemeenteraad een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Zij doet dit door voor de raad de oren en ogen te zijn bij het houden van toezicht op het (financiële) bestuur van de gemeente.


Taken

  • direct aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen huisaccountant;
  • adviseren van de raad over de interne en externe financiële rapportages, zoals de jaarrekening;
  • afspraken maken met het college over de planning & controlcyclus van de   gemeente.


Leden
De Auditcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mevr. A.T. Bosch- de Veen (ChristenUnie)
  • dhr.  R.Woltman (Wakker Emmen)
  • dhr. B.J. Mulder (PvdA)
  • dhr. D.H. van Dijken (CDA)
  • dhr. J.C. Scheltens (VVD) 
  • Mevr. T.C. Hoogeveen-Enzing (D66)

Dhr. B. de Boer (concerncontroller) en dhr. J. Otter (wethouder) zijn adviseur van de Auditcommissie en dhr F.W (Frank) te Winkel (griffie) is secretaris van de Auditcommissie.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Auditcommissie