In 2004 heeft de raad de werkgroep Internationale Betrekkingen ingesteld. Het doel van de werkgroep is het bevorderen en stimuleren van de grensoverschrijdende contacten tussen inwoners van de gemeente Emmen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Daarbij richt de werkgroep zich met name op Duitsland. In de Notitie 'Raadswerkgroep Internationale betrekkingen 2017 en verder' staat de visie van de werkgroep op het internationale beleid.

Interview met voorzitter Henk Huttinga.

Subsidie

De werkgroep Internationale betrekkingen heeft een eigen budget. Dit geld is onder andere voor projecten die zich richten op ‘internationale bewustwording'. Een voorbeeld van een project kan een uitwisseling tussen scholen zijn. Aan zo'n subsidie is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het geld ten goede komen aan inwoners van de gemeente Emmen. Dit betekent overigens niet dat een activiteit in Emmen hoeft te zijn. Verder moeten meer partijen geld bijdragen en hebben projecten voor de jeugd de voorkeur. Heeft u een goed idee voor een project of wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf (OBD) via telefoon 14 0591.

Leden

De raadswerkgroep Internationale betrekkingen bestaat uit de volgende leden:

  • de heer H. Huttinga, voorzitter (ChristenUnie)
  • mevrouw A. van de Ham (Wakker Emmen)
  • mevrouw R. Horasan (PvdA)
  • de heer T. Gerth (CDA)
  • de heer E. Rixtum (PVV)
  • mevrouw M. Smit (VVD)
  • de heer M. Kuiper (SP)
  • de heer K. Eggen (D66)
  • mevrouw B. van der Woude (GroenLinks)
  • de heer J. Fonhof (50PLUS)

Mevrouw C.M. de Widt (griffie) ondersteunt de werkgroep.


Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen