De gemeenteraad onderzoekt of het college van Burgemeester en Wethouders het beleid goed uitvoert. De rekenkamercommissie versterkt deze controlerende taak. Ze doet dat door het gemeentelijk beleid en beheer en de (maatschappelijke) effecten ervan te onderzoeken. Het beleid is goed uitgevoerd als de resultaten die de raad wil ook worden gehaald met zo weinig mogelijk inzet van mensen en geld. Meer informatie over taken en bevoegdheden kunt u lezen in de verordening op de rekenkamercommissie.

Voorstellen tot onderzoek

Niet alleen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders kunnen voorstellen voor onderzoek doen. Ook inwoners van de gemeente kunnen dat. De rekenkamercommissie vraagt de inwoners van de gemeente Emmen ieder jaar naar onderwerpen voor onderzoek. De rekenkamercommissie kiest daarna zelf de onderwerpen, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. De gemeenteraad kan de rekenkamercommissie ook opdracht geven om een bepaald onderzoek uit te voeren.

Onderzoeksrapport

Na vaststelling door de rekenkamercommissie krijgt de gemeenteraad het onderzoeksrapport met de nota van conclusies en aanbevelingen. De onderzoeksresultaten worden in de raad besproken. De raad stelt daarna de eindconclusies vast.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Rekenkamercommissie