Ideeën voor onderzoek door Rekenkamercommissie Emmen

Is er iets waarvan u denkt dat de Rekenkamercommissie zou moeten onderzoeken, dan kunt u dat door middel van onderstaand formulier doorgeven aan de secretaris van de Rekenkamercommissie. Omschrijf het onderwerp en geef in het kort aan waarom u vindt dat de Rekenamercommissie naar dit onderwerp een onderzoek zou moeten instellen. De Rekenkamercommissie zal u zo spoedig mogelijk laten weten wat met uw idee voor onderzoek wordt gedaan.