Marcel Timmerman vertelt over de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Emmen helpt de gemeenteraad te kijken of het beleid zo uitpakt als het bedoeld is. Marcel Timmerman is sinds juni 2015 voorzitter van de Rekenkamercommissie Emmen (RKE). Hij vertelt over zijn taken.

Dag Marcel Timmerman, wat doet de RKE nu precies?
"Wij onderzoeken of de gemeente het beleid volgens de (wettelijke) regels heeft uitgevoerd. We kijken ook of doelen zijn gehaald en of er niet teveel geld is uitgegeven. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat er met de conclusies en de aanbevelingen van een onderzoek wat wordt gedaan. Dat de resultaten voor het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren aanleiding zijn om zaken in de toekomst anders aan te pakken."

Op welke manier vindt de RKE goede onderwerpen?
"Elk jaar kiezen we een aantal onderwerpen die we willen onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan of het geven van een vergunning om te bouwen of te slopen klantvriendelijk verloopt. Ook heeft de RKE onderzocht hoe het zit met laaggeletterheid onder de inwoners van de gemeente. De onderzoeken gaan altijd over beleid of projecten die maatschappelijk en/of financieel belangrijk en actueel zijn. Ideeen voor onderzoek komen van onszelf of van raadsfracties. Maar ze kunnen ook van inwoners komen. Ik wil lezers dan ook oproepen ideeën voor onderzoek aan ons door te geven. Dat kan via de website gemeenteraademmen.nl."

Hoe gaat een onderzoek in zijn werk?
"Wanneer we een onderzoeksonderwerp hebben uitgekozen, bepalen wij welke vragen het onderzoek precies moet beantwoorden. Een onderzoeksbureau helpt ons bij het uitvoeren van het onderzoek. De uitkomsten presenteren we uiteindelijk aan de gemeenteraad. Het is aan de raadsleden om te bepalen wat zij met de conclusies en aanbevelingen doen. Meestal is de raad het eens met de conclusies en aanbevelingen en vraagt aan het college om die uit te voeren. Onze rapporten verdwijnen dus niet in de la."

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Interview voorzitter Rekenkamercommissie