Brieven aan de Raad

Oktober 2020

15-10-2020
Vragen ex.art.38RvO fractie SP inzake gratis mondkapjes voor minima
15-10-2020
Art 213a onderzoek 'Grip op verbonden partijen en samenwerkingsrelaties'
Bijlagen

Art 213a onderzoek 'Grip op verbonden partijen en samenwerkingsrelaties'

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 20.004660 'Grip op verbonden partijen en samenwerkingsrelaties' RIS.9892
15-10-2020
Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Wmo- en leerlingenvervoer
15-10-2020
Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
Bijlagen

Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage 1 bij 20.005334 Rapport CEO WMO 2020 gem. Emmen RIS.9893
 • Bijlage 2 bij 20.005334 Rapport CEO Jeugd 2020 Gem. Emmen RIS.9894
15-10-2020
Jaarrekening 2019 Noorderdierenpark B.V.
Bijlagen

Jaarrekening 2019 Noorderdierenpark B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 20.005217 Jaarrekening 2019 Noorderdierenpark B.V. RIS.9891
14-10-2020
Voortgang pilot bodemdaling
Bijlagen

Voortgang pilot bodemdaling

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 20.005506 - Nieuwsbrief onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam en omgeving RIS.9890
08-10-2020
Chemport magazine
08-10-2020
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
Bijlagen

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 20.005329 Samenwerkingsovereenkomst RIS.9881
 • Bijlage bij 20.005329 Gebiedsplan RIS.9882
 • Bijlage bij 20.005329 Uitvoeringsplan RIS.9883
 • Bijlage bij 20.005329 Businesscase RIS.9884
01-10-2020
Verdaging beantwoording vragen ex.art.38RvO fractie CDA over Pottendijk
01-10-2020
Geothermie Erica
15-10-2020
Bijlage 2 bij 20.005334 Rapport CEO Jeugd 2020 Gem. Emmen
15-10-2020
Bijlage 1 bij 20.005334 Rapport CEO WMO 2020 gem. Emmen
08-10-2020
Informatiebrief burgemeester Van Oosterhout inzake Corona-aanpak gemeente Emmen (1)

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad