Brieven aan de Raad

Januari 2020

23-01-2020
Beantwoording vragen art. 38 RvO PvdA inzake dienstregeling elektrische stadsbus
23-01-2020
Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 en Jaarplan politie 2020
Bijlagen

Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 en Jaarplan politie 2020

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 19.013531 - Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 RIS.9586
  • Bijlage bij 19.013531 - Verantwoording Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 RIS.9587
  • Bijlage bij 19.013531 - Jaarplan Politie 2020 RIS.9588
20-01-2020
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! - Beschermde dorpsgezichten
20-01-2020
Kaderbrief 2021 VRD ter voorbereidingop de bijeenkomst van 20 januari 2020
20-01-2020
Reis wethouder Rink naar Dublin 27-29 februari 2020
20-01-2020
Benoeming locosecretarissen
16-01-2020
Invullen taakstelling parkeerexploitatie
14-01-2020
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Dienstregeling Qbuzz en het Ov-bureau
10-01-2020
Bodemdaling
09-01-2020
Subsidieverlening Stichting Welzijnsorganisatie Sedna 2020
Bijlagen

Subsidieverlening Stichting Welzijnsorganisatie Sedna 2020

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 20.000020 - Subsidieaanvraag Sedna 2020 RIS.9566
  • Bijlage bij 20.000020 - Brief inzake subsidieverlening Sedna 2020 RIS.9567
08-01-2020
Voortgang BOCE beleidsagenda
21-01-2020
Antwoordbrief wethouder Otter motie LEF! - INK stand van zaken organisatie t.o.v. 2, 3 jaar geleden
20-01-2020
Brief wethouder Van der Weide inzake stand van zaken rondom bodemdaling Nw-Amsterdam/Veenoord/Erica
08-01-2020
Brief wethouder Wanders inzake voortgang integratie van Buurtsupport in Emmens Werkbedrijf

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad