Brieven aan de Raad

Oktober 2013

01-11-2013
Opheffing geheimhouding
01-11-2013
Aanbesteding Theater/Wereld van de Ontmoeting
01-11-2013
Alternatieve dekking kapitaallasten extra krediet parkeergarage Westerstraat
01-11-2013
Tijdelijke vestiging huisartsenpraktijk Emmer-Compascuum
01-11-2013
Evaluatie strooiseizoen 2012/2013 en gladheidsbestrijdingsplan seizoen 2013/2014
Bijlagen

Evaluatie strooiseizoen 2012/2013 en gladheidsbestrijdingsplan seizoen 2013/2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.531802 - Evaluatie strooiseizoen 2012-2013 RIS.6318
 • Bijlage bij 13.531802 - Gladheidsbestrijdingsplan 2013-2014 RIS.6319
01-11-2013
Uitnodiging handbalwedstrijd Hurry Up - Lilüfer Belediyesport (Turkije)
25-10-2013
UMCG Ambulancepost en bodemgelden in relatie tot RUD
18-10-2013
Afhandeling moties M1 en M6 raadsvergadering 27 juni 2013
18-10-2013
Besteding post onvoorzien incidenteel derde kwartaal 2013
18-10-2013
Rijksdiensten
Bijlagen

Rijksdiensten

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.526754 - Brief ministerie van BiZa en Koninkrijksrelatie inzake regionale werkgelegenheidseffecten reorganisatie Rijksdienst RIS.6311
18-10-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Herinrichting kleine kampen
18-10-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Thalia Thuiszorg
18-10-2013
2de Rapportage Algemene Schoonmaakondersteuning
Bijlagen

2de Rapportage Algemene Schoonmaakondersteuning

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.526271 - Kwartaalrapportage Schoonmaakondersteuning tweede kwartaal 2013 RIS.6310
18-10-2013
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Locatie Achter Abeln
18-10-2013
Uitkomsten september circulaire 2013 (Gemeentefonds) en VNG reactie op de Rijksbegroting 2014
Bijlagen

Uitkomsten september circulaire 2013 (Gemeentefonds) en VNG reactie op de Rijksbegroting 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.524468 - Brochure VNG Drie decentralisaties RIS.6312
 • Bijlage bij 13.524468 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2014 RIS.6313
 • Bijlage bij 13.524468 - Brochure VNG Vernieuwen en Vertrouwen RIS.6314
18-10-2013
Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Buitengebied en wateropgaven 12 en 20 november 2013
Bijlagen

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Buitengebied en wateropgaven 12 en 20 november 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Informatiebijeenkomst Stedelijke Wateropgave 2 oktober 2013 RIS.6320
17-10-2013
Aanvraag omgevingsvergunning Stichting Papagaaienhulp glastuinbouwgebied Erica
17-10-2013
Vaststelling nieuwe beleidsregel 2014
Bijlagen

Vaststelling nieuwe beleidsregel 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.527900 - Beleidsregel subsidieverlening Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen 2014 RIS.6309
11-10-2013
Monitoringsdocumenten IGO Atalanta/CvE
Bijlagen

Monitoringsdocumenten IGO Atalanta/CvE

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.526281 - "Informatieconvenant" programma Centrumvernieuwing Emmen RIS.6295
 • Bijlage bij 13.526281 - Auditplan programma CvE 2013 RIS.6296
11-10-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2
Bijlagen

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.447215 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2 RIS.6297
 • Bijlage bij 13.447215 - Bijlagenboek kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2 RIS.6298
04-10-2013
Uitnodiging bijeenkomst fractievoorzitters
04-10-2013
Uitnodiging themamiddag Dag van de Armoede 17 oktober 2013
Bijlagen

Uitnodiging themamiddag Dag van de Armoede 17 oktober 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.524215 - Uitnodiging Dag van de Armoede Emmen 2013 RIS.6290
04-10-2013
Opzet en werking monitoring en auditing DPE Next
Bijlagen

Opzet en werking monitoring en auditing DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.522351 - Rapportage UNO bedrijfsadviseurs d.d. 21 september 2013: Opzet en werking van een continue validatie van voortgang en realisatie DPE NEXT RIS.6291
24-09-2013
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Locatie Abeln Emmer-Compascuum
11-01-2013
Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m juli 2013
Bijlagen

Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m juli 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.524605 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juli 2013 RIS.6294
30-10-2013
Afhandeling Motie M13 van 27 juni 2013 over erfpacht
29-10-2013
Toelichting dekking krediet project Markt Emmen
28-10-2013
Bezwaar indienen aanmelding versus aanvraag Schulddienstverlening
02-10-2013
Subsidievaststelling 2010 en 2011 Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
Bijlagen

Subsidievaststelling 2010 en 2011 Stichting Welzijnsorganisatie Sedna

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.524287 - Overzicht bij vaststelling subsidie raamovereenkomst Sedna 2010-2011 RIS.6293
23-09-2013
Uitnodiging opening sporthal De Kampen in Schoonebeek

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad