Brieven aan de Raad

November 2013

01-01-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Invoering Participatiewet 2015
29-11-2013
Besluitvorming windenergie
29-11-2013
Bezoek wethouder Arends aan Brussel
29-11-2013
Aanvullende informatie Afval Anders n.a.v. de informatiebijeenkomst 19 november j.l.
29-11-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2013
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.545570 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m september 2013 RIS.6407
29-11-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2013
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.545507 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m augustus 2013 RIS.6406
29-11-2013
Jaarverslag Welstandscommissie 2012
Bijlagen

Jaarverslag Welstandscommissie 2012

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.542020 - Jaarverslag Welstandscommissie 2012 RIS.6404
22-11-2013
Eindevaluatie Afval Anders
Bijlagen

Eindevaluatie Afval Anders

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.540472 - Eindevaluatie Afval Anders RIS.6397
22-11-2013
Stand van zaken postafhandeling
Bijlagen

Stand van zaken postafhandeling

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Aanscherping servicenormen conform VNG model 13.074807
15-11-2013
Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg
Bijlagen

Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.543360 - Regionaal transitiearrangement voor de transformatie jeugdzorg in de regio Drenthe RIS.6370
15-11-2013
Uitnodiging bijeenkomsten in het kader van de drie decentralisaties
15-11-2013
Terugtrekken en opnieuw agenderen bestemmingsplan Emmen Centrum-Oost
15-11-2013
Bestuurlijke Termijnagenda 2013-II
Bijlagen

Bestuurlijke Termijnagenda 2013-II

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.522041 - Bestuurlijke Termijnagenda 2013-II RIS.6355
08-11-2013
Toelichting geraamd voordeel Afval Anders
08-11-2013
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst Afval Anders
08-11-2013
Reactie naar aanleiding van motie Wakker Emmen inzake nascheiding
08-11-2013
Afboeken restant boekwaarde Traverse
08-11-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Locatie Achter Abeln
21-11-2013
Initiatieven Veenvaart
20-11-2013
Brief wijkver. Bargeres inzake Afval Anders
06-11-2013
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2014
06-11-2013
Bijeenkomst toelichting GVVP documenten
Bijlagen

Bijeenkomst toelichting GVVP documenten

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RA13.0095 - Oog voor Mobiliteit, Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2020 RIS.6327
 • Bijlage bij RA13.0095 - Oog voor Mobiliteit, Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2020, Uitvoeringsprogramma RIS.6328
 • Bijlage bij RA13.0095 - Oog voor Mobiliteit, Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2020, Nota van beantwoording zienswijzen RIS.6329
01-11-2013
Verzoek HV E&O tot verlenging uitstal starten incassoprocedure
Bijlagen

Verzoek HV E&O tot verlenging uitstal starten incassoprocedure

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Verzoek om verlenging om te komen tot structurele oplossing van financiële problemen E&O 13.537988
 • Uitstelverlening indienen voorstel structurele oplossing schuldenproblematiek HV E&O 13.538221
30-10-2013
Werkbezoek aan Japan
23-10-2013
Jaarverslag EMCO-groep
Bijlagen

Jaarverslag EMCO-groep

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.534435 - Jaarverslag EMCO-groep 2012 RIS.6351
23-10-2013
Rapportage 1e halfjaar 2013 EMCO-groep
Bijlagen

Rapportage 1e halfjaar 2013 EMCO-groep

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.534434 - Bestuursrapportage EMCO-groep 1e halfjaar 2013 RIS.6350
22-10-2013
Jaarrekening en Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Bijlagen

Jaarrekening en Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.532425 - Jaarverslag en Jaarrekening Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2012 RIS.6405

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad