Brieven aan de Raad

April 2014

24-04-2014
Concept begrotingswijziging 2014 EMCO Groep
Bijlagen

Concept begrotingswijziging 2014 EMCO Groep

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.051809 - Conceptbegrotingswijziging 2014 EMCO-groep RIS.6568
24-04-2014
Onttrekking aan de openbaarheid voetpad Rietmees
24-04-2014
Jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 en de nota reserves en voorzieningen GGD Drenthe
Bijlagen

Jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 en de nota reserves en voorzieningen GGD Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.050677 - Jaarstukken 2013 en beleidsbegroting 2015 GGD Drenthe RIS.6557
 • Bijlage bij 14.050677 - Accountantsverslag 2013 GGD Drenthe RIS.6558
24-04-2014
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2015 en ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2014
Bijlagen

Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2015 en ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.050200 - Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2015-2018 RIS.6566
 • Bijlage bij 14.050200 - Ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2014 RIS.6567
17-04-2014
Kwartaalrapportage schoonmaakondersteuning 4e kwartaal 2013
Bijlagen

Kwartaalrapportage schoonmaakondersteuning 4e kwartaal 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.041420 - Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2013 Schoonmaakondersteuning RIS.6551
11-04-2014
Onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet
Bijlagen

Onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.044126 - Onderzoeksplan Concerncontrol 2014 RIS.6540
11-04-2014
Jaarverslag Welstandscommissie 2013
Bijlagen

Jaarverslag Welstandscommissie 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.041463 - Jaarverslag Welstandscommissie 2013 RIS.6541
11-04-2014
Financ. verantwoording 2013 bestedingen 2013 en controleverklaring t/m 2013 DPE Next
Bijlagen

Financ. verantwoording 2013 bestedingen 2013 en controleverklaring t/m 2013 DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.031001 - Controle bestede kosten m.b.t. het project DPE Next inzake boekjaar 2013 RIS.6539
08-04-2014
Verbeteracties n.a.v. feitenrelaas parkeergarage Westerstraat
Bijlagen

Verbeteracties n.a.v. feitenrelaas parkeergarage Westerstraat

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.021741 - Bijlage 1 Concernbrede rode draden uit de aanbevelingen RIS.6536
07-04-2014
Stand van zaken aanpak spoedlocaties gemeente Emmen
07-04-2014
Noordelijke energieagenda "Switch"
Bijlagen

Noordelijke energieagenda "Switch"

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.028727 - Noordelijke Energieagenda "Switch" RIS.6535
01-04-2014
Bouw van een extra woonwagenwoning op Valtherlaan 19
01-04-2014
Stand van zaken Geluidsvisie
01-04-2014
Onderwijsvisie Openbaar Onderwijs Emmen 2016-2020
Bijlagen

Onderwijsvisie Openbaar Onderwijs Emmen 2016-2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.032779 - Onderwijsvisie 2016-2020 RIS.6517
 • Bijlage bij 14.032779 - Overzicht teldatum gegevens per school en totaal vanaf 2008 t/m 2013 RIS.6519
 • Bijlage bij 14.032779 - Overzicht prognose directie per school en totaal t/m 2018 RIS.6520
 • Bijlage bij 14.032779 - Overzicht prognose per school 2014 - 2018 RIS.6521
 • Bijlage bij 14.032779 - Tijdpad RIS.6522
01-04-2014
Samenwerkingsovereenkomst BeLEVENspark gemeente Emmen & Noorderdierenpark BV c.s.
Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst BeLEVENspark gemeente Emmen & Noorderdierenpark BV c.s.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.032310 - Samenwerkingsovereenkomst BeLEVENspark gemeente Emmen & Noorderdierenpark B.V. c.s. RIS.6525
01-04-2014
Herziening periodiciteit CvE rapportages
Bijlagen

Herziening periodiciteit CvE rapportages

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij14.032307 - Samenvatting gesprekken fractievoorzitters over kwartaalrapportages CvE RIS.6524
01-04-2014
Opdrachtverstrekking Afval Anders aan Area Reiniging
01-04-2014
Deelovereenkomst samenwerking gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
Bijlagen

Deelovereenkomst samenwerking gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.031553 - Deelovereenkomst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten Borger-Odoorn en Emmen 2014 RIS.6530
 • Bijlage bij 14.031553 - Mandaatbesluit Borger-Odoorn - Emmen Sociale Zaken 2014 RIS.6531
 • Bijlage bij 14.031553 - Deelovereenkomst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten Coevorden en Emmen RIS.6532
 • Bijlage bij 14.031553 - Mandaatbesluit Coevorden - Emmen sociale zaken 2014 RIS.6533
01-04-2014
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta vastgesteld 18 maart 2014
Bijlagen

Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta vastgesteld 18 maart 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.028844 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 maart 2014) RIS.6523
01-04-2014
Jaarverslag 2012 Vordering op Enexis B.V.
Bijlagen

Jaarverslag 2012 Vordering op Enexis B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.14.031300 - Jaarverslag Vordering op Enexis B.V., 's Hertogenbosch RIS.6526
01-04-2014
Jaarverslag 2012 Claim Staat Vennootschap BV
Bijlagen

Jaarverslag 2012 Claim Staat Vennootschap BV

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij14.031297 - Claim Staat Vennootschap B.V., 's Hertogenbosch RIS.6529
01-04-2014
Jaarrekening 2012 CBL Vennootschap BV
Bijlagen

Jaarrekening 2012 CBL Vennootschap BV

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij14.031295 - Jaarverslag 2012 CBL Vennootschap BV RIS.6528
01-04-2014
Reis Londen
20-03-2014
Jaarverslag 2012 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Bijlagen

Jaarverslag 2012 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.031298 - Jaarverslag 2012 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., 's Hertogenbosch RIS.6527

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad