Brieven aan de Raad

Juli 2014

16-07-2014
Uitbreidingsplan Büter Group in Emmen
16-07-2014
Windenergie
16-07-2014
Verslag bezoek college aan Brussel
16-07-2014
Begrotingswijziging preventieve jeugdhulp
16-07-2014
Stand van zaken inzake motie Centrum voor de Kunsten CQ
16-07-2014
Verlenging termijn beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Inhuur derden
16-07-2014
Reglement Gemeentelijke Kredietbank Emmen
Bijlagen

Reglement Gemeentelijke Kredietbank Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij brief 14.083367 Reglement Gem. Kredietbank Emmen RIS.6660
16-07-2014
Beleidsregels Schulddienstverlening 2014
Bijlagen

Beleidsregels Schulddienstverlening 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.083365 Beleidsregels schulddienstverlening 2014 RIS.6659
16-07-2014
Reactie op advies Wsw-raad notitie Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost-Drenthe
11-07-2014
N391/Pottendijk
Bijlagen

N391/Pottendijk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief aan EOP Platform De Monden inzake N 391/Pottendijk 14.088038
11-07-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO D66, VVD en ChristenUnie - Windmolens
11-07-2014
Aanpassing betaaltermijn 3e kwartaal schadeloosstelling à fonds perdu
11-07-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2014
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.087341 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2014 RIS.6658
11-07-2014
Bouw tunnel Hondsrugweg
11-07-2014
Voor- en vroegschoolse educatie
Bijlagen

Voor- en vroegschoolse educatie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief ministerie OCW inzake bestuursafspraken G4 en G33 12.309801
 • Brief inspectie Onderwijs ministerie OCW - Definitief rapport kwaliteit VVE in Emmen 14.085021
 • Zienswijze rapport "De kwaliteit van VVE in de gemeente Emmen 2013" 14.101347
 • Bijlage bij 14.087921 - Plan van aanpak Uitvoering Bestuursafspraken op basis van de wijk- en dorpsplannen van de Brede Scholen RIS.6662
11-07-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel tweede kwartaal 2014
11-07-2014
Uitkomsten mei-circulaire 2014
04-07-2014
Uitvoeringsbeleid Wmo en Inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning
Bijlagen

Uitvoeringsbeleid Wmo en Inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.088671 - Notitie uitvoeringsbeleid Wmo en inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning RIS.6651

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad