Brieven aan de Raad

December 2014

30-12-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO VVD - Gratis parkeren Emmen
30-12-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Vergunning casino
18-12-2014
Startdocument Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage structuurvisie windenergie
Bijlagen

Startdocument Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage structuurvisie windenergie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.164095 - Startdocument reikwijdte en detailniveau m.e.r. windenergie RIS.6902
18-12-2014
Raadsvergoeding 2015
18-12-2014
Subsidieverlening Stichting Emmpact
18-12-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-6
18-12-2014
Nader uitgewerkte beantwoording vragen D66
18-12-2014
Voortgangsrapportage ABC Nova 3e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next
Bijlagen

Voortgangsrapportage ABC Nova 3e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.160985 - ABC Nova, voortgangsrapportage Q3-2014 DPE Next Emmen RIS.6896
 • Bijlage bij 14.160985 - Reactie Dierenpark Emmen rapportage ABC Nova RIS.6897
18-12-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2014
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.160981 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2014 RIS.6895
18-12-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO WE - Financiële tekortkomingen Dorpsraad Zw'meer
18-12-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Stopzetten tijdelijke Wsw-dienstverbanden
18-12-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Toekenning WTCG gelden
18-12-2014
Raadsvoorstel Besluit Begrotingswijzigingen 2014-5
17-12-2014
Ombudsfunctie sociaal domein
17-12-2014
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
17-12-2014
Mantelzorggelden 2015 en 2016
17-12-2014
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
12-12-2014
Consortia AWBZ-WMO
11-12-2014
Tweede begrotingswijziging EMCO-groep 2014
Bijlagen

Tweede begrotingswijziging EMCO-groep 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.161343 -2e Gewijzigde begroting 2014 EMCO-groep RIS.6893
11-12-2014
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO WE - Overbruggingskrediet Dierenpark
11-12-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO WE - Specificatie posten inkoopfacturen
11-12-2014
Sectorplannen werkgelegenheid
10-12-2014
Vragen over het besluit begrotingswijzigingen 2014-5
04-12-2014
Subsidiie Stichting De Kunstbeweging januari - augustus 2015
Bijlagen

Subsidiie Stichting De Kunstbeweging januari - augustus 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.157577 - Evaluatieverslag De Kunstbeweging september, oktober en november 2014 RIS.6881
04-12-2014
Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe
Bijlagen

Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.157186 - Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe RIS.6884
04-12-2014
Bijdrage aan Jeugdsportfonds Drenthe
04-12-2014
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Speelplaatsen
04-12-2014
Einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal
Bijlagen

Einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.147003 - Einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal RIS.6882
 • Bijlage bij 14.147003 - Brief Advocaat inzake einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal RIS.6883
03-12-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Toekenning WTCG gelden/korting eigen bijdrage 2015
03-12-2014
Verstrekking krediet bij verhuizing

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad