Brieven aan de Raad

Januari 2014

31-01-2014
Uitkomsten december-circulaire 2013 (gemeentefonds)
31-01-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Betaling huur accommodaties door verenigingen
31-01-2014
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Schade door gaswinning in gemeente Emmen
30-01-2014
Schuldenproblematiek E&O
Bijlagen

Schuldenproblematiek E&O

 • Onderwerp
 • Stukken
24-01-2014
RIVM-rapportage
Bijlagen

RIVM-rapportage

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.010118 - RIVM-rapportage Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden RIS.6477
24-01-2014
3e Rapportage Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2013
Bijlagen

3e Rapportage Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.009818 - Schoonmaakondersteuning, kwartaalrapportage derde kwartaal 2013 RIS.6481
24-01-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel vierde kwartaal 2013
24-01-2014
Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2012-2013 gemeenten Emmen en Coevorden
Bijlagen

Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2012-2013 gemeenten Emmen en Coevorden

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.003743 - Jaarverslag Leerplicht - RMC / schooljaar 2012-2013 gemeenten Emmen en Coevorden RIS.6480
24-01-2014
Eindrapportage Bahco fase 3
Bijlagen

Eindrapportage Bahco fase 3

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.001549 - Eindrapportage Bahco fase 3 RIS.6479
24-01-2014
Visiedocument regionale werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Drenthe
Bijlagen

Visiedocument regionale werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.006426 - Visiedocument "Samen werken aan samenwerken" RIS.6478
10-01-2014
Windenergie
Bijlagen

Windenergie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.003916 - Persbericht gemeente Emmen: Gedeputeerde Staten verbreken eenzijdige afspraken windenergie RIS.6460
 • Bijlage bij 14.003916 - Brief ministerie van Economische Zaken inzake Windpark Drenthe RIS.6461
 • Bijlage bij 14.003916 - Brief Economische aan CdK Drenthe inzake windpark Drenthe RIS.6462
 • Bijlage bij 14.003916 - Persbericht provincie Drenthe: eindelijk duidelijkheid windmolens Drenthe RIS.6463
 • Bijlage bij 14.003916 - Brief provincie Drenthe inzake afspraak RCR-procedure Drenthe en uitnodiging informatiebijeenkomst RIS.6464
10-01-2014
Overlegresultaat VNG-Kabinet
Bijlagen

Overlegresultaat VNG-Kabinet

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.003376 - Overlegresultaat VNG-Kabinet decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuningen RIS.6458
 • Bijlage bij 14.003376 - VNG, tekst resolutie WMO voor BALV 29 november 2013 RIS.6459
10-01-2014
Brief Stichting Topsport JMS Hurry Up
Bijlagen

Brief Stichting Topsport JMS Hurry Up

 • Onderwerp
 • Stukken
03-01-2014
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
Bijlagen

Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.559435 - Uitvoering aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid RIS.6451
03-01-2014
Ondernemersplein
03-01-2014
Extra middelen armoedebeleid 2013
03-01-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.558245 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013 RIS.6452
03-01-2014
Planschade Zuidoosthal, uitspraak rechtbank
Bijlagen

Planschade Zuidoosthal, uitspraak rechtbank

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.557960 - Uitspraak rechtbank beroep De Zuidoosthal B.V. en De Giraf B.V. te Emmen RIS.6453
03-01-2014
Brief aan EOP's betreffende stand van zaken besteding EOP-budgetten
Bijlagen

Brief aan EOP's betreffende stand van zaken besteding EOP-budgetten

 • Onderwerp
 • Stukken
02-01-2014
Bijlage bij 13.557960 - Uitspraak rechtbank beroep De Zuidoosthal B.V. en De Giraf B.V. te Emmen
19-12-2013
Beantwoording vragen over vergaderingen Dorpsbelangen Emmer-Compascuum
19-12-2013
Shirtsponsoring
Bijlagen

Shirtsponsoring

 • Onderwerp
 • Stukken
04-12-2013
Dorpsprogramma Oranjedorp en Bargermeer-Meerveld
Bijlagen

Dorpsprogramma Oranjedorp en Bargermeer-Meerveld

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.552537 - Dorpsprogramma Oranjedorp 2014-2018 RIS.6449
 • Bijlage bij 13.552537 - Wijkspiegel Bargermeer-Meerveld 2014 RIS.6450
14-11-2013
Jaarverslag 2012 Commissie van advies voor de bezwaarschriften
Bijlagen

Jaarverslag 2012 Commissie van advies voor de bezwaarschriften

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.559287 - Jaarverslag 2012 commissie van advies voor de bezwaarschriften RIS.6454

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad