Brieven aan de Raad

Juni 2014

27-06-2014
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2013 openbaar onderwijs gemeente Emmen
Bijlagen

Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2013 openbaar onderwijs gemeente Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.081806 - Bestuurlijk- en elektronisch financieel jaarverslag 2013 openbaar onderwijs gemeente Emmen RIS.6642
27-06-2014
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1
Bijlagen

Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.074881 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1 RIS.6643
 • Bijlage bij 14.074881 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1 RIS.6644
27-06-2014
Accountantscontrole kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
Bijlagen

Accountantscontrole kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.079716 - Accountantsverslag Deloitte Accountants controle 4e kwartaalrapportage CvE 2013 RIS.6640
 • Bijlage bij 14.079716 - Controleverklaring Deloitte Accountants controle 4e kwartaalrapportage CvE 2013 RIS.6641
26-06-2014
Schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Inhuur derden
25-06-2014
Toepassing drugsbeleid
25-06-2014
Actueel perspectiefbrief
25-06-2014
Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
25-06-2014
Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
25-06-2014
Nota van beantwoording advies WMO beleidsplan
18-06-2014
Beantwoording technische vragen beleidsplan Wmo 2015-2016
Bijlagen

Beantwoording technische vragen beleidsplan Wmo 2015-2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.079632 - Financiële paragraaf, de bestaande middelen in de huidige begroting RIS.6629
 • Bijlage bij 14.076863 - Nota van beantwoording WMO beleidsplan 2015-2016 RIS.6633
 • Bijlage bij 14.076863 - Implementatieplan Gebiedsgericht Werken en de Toegang RIS.6634
 • Bijlage bij 14.076863 - Benchmark WMO 2014 RIS.6635
13-06-2014
Onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area
13-06-2014
Governance Stichting Energy Valley
Bijlagen

Governance Stichting Energy Valley

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.072558 - Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley RIS.6627
13-06-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel eerste kwartaal 2014
13-06-2014
Begrotingscirculaire 2015-2018 Gedeputeerde Staten
13-06-2014
Actieplan Vierkant voor Werk
Bijlagen

Actieplan Vierkant voor Werk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Intentieverklaring economische samenwerking 14.075932
 • Bijlage bij 14.068259 - Actieplan 'Vierkant voor Werk' RIS.6626
13-06-2014
Stand van zaken Stichting CQ inzake surseance van betaling
10-06-2014
Programma Sociaal Domein in de begroting 2015
03-06-2014
Invulling permanente monitoring DPE Next
Bijlagen

Invulling permanente monitoring DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.069662 - Toetsoverzicht DPE Next RIS.6612
03-06-2014
Aanpassing bouwplanning en financieringschema DPE Next
03-06-2014
Informatievoorziening 'Vreding Stedenbouwkundig plan'
Bijlagen

Informatievoorziening 'Vreding Stedenbouwkundig plan'

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.054979 - Vreding Stedenbouwkundig Plan RIS.6613
27-06-2014
Bijlage bij 14.074881 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1
27-06-2014
Bijlage bij 14.074881 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad