Brieven aan de Raad

Februari 2014

21-02-2014
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO CDA - huur accommodaties verenigingen
21-02-2014
Beantwoording vraag dhr. Schoo commissie Samenleving 4 februari 2014
21-02-2014
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO CDA - Gaswinning
21-02-2014
Beantwoording vragen Vrolijk Emmen commissie Samenleving 4 februari
21-02-2014
Managementletter 2013
Bijlagen

Managementletter 2013

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.015377 - Interim controlerapport Deloitte Accountants B.V. m.b.t. managementletter 2013 gemeente Emmen RIS.6495
 • Bijlage bij 14.015377 - Managementrespons managementletter 2013 RIS.6496
14-02-2014
Asbestinventarisatie bij gemeentelijke gebouwen van voor 1994
Bijlagen

Asbestinventarisatie bij gemeentelijke gebouwen van voor 1994

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.018868 - Overzicht gebouwen waar asbestinventarisaties worden gehouden vanaf medio 2014 RIS.6490
14-02-2014
Toezegging chronisch zieken en gehandicapten
14-02-2014
Openbaar vervoer in Angelslo/Commissie Wonen en Ruimte 3 februari 2014
14-02-2014
Afhandeling ingediende motie Vrolijk Emmen inzake zelfdoding
13-02-2014
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
Bijlagen

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.0151 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing 2013-4 RIS.6492
 • Bijlage bij 14.015102 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4 RIS.6493
07-02-2014
Rapportage tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2014
07-02-2014
Uitkomsten onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area
07-02-2014
Melding reis buitenland wethouder T. Houwing-Haisma
17-01-2014
Programma 3D/BOCE samenwerking
Bijlagen

Programma 3D/BOCE samenwerking

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij brief 14.007272 - Kaders voor inkoop en contractering, decentralisatie sociaal domein RIS.6471
17-01-2014
Gewijzigde richtlijn interne klachtbehandeling
Bijlagen

Gewijzigde richtlijn interne klachtbehandeling

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 14.006670 - Richtlijn klachtbehandeling 2013 RIS.6467
17-01-2014
Plan van Aanpak 3 D's in gemeente Emmen
Bijlagen

Plan van Aanpak 3 D's in gemeente Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 13.555023 - Plan van Aanpak Drie decentralisaties in gemeente Emmen RIS.6466
11-02-2014
Zuiderkerk
Bijlagen

Zuiderkerk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Advies commissie advies voor de bezwaarschriften - aanwijziging Zuiderkerk als monument 14.002536
 • Brief aan Algemeen college van Kerkrentmeesters inzake Zuiderkerk 14.015132
 • Brief aan bestuur st. Cuijpersgenootschap - aanwijzing Zuiderkerk als monument 14.015137
 • Brief aan Stichting Vrienden Zuiderkerk i.o. 14.015139
 • Bijlage bij 14.015141 - Verslag commissie van advies voor de bezwaarschriften - aanwijzen Zuiderker als gemeentelijk monument RIS.6499

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad