Brieven aan de Raad

Juni 2015

25-06-2015
Begrotingscirculaire 2016-2019 Gedeputeerde Staten
Bijlagen

Begrotingscirculaire 2016-2019 Gedeputeerde Staten

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.03632 - Gemeenschappelijk financieel toezichtskader: "Kwestie van Evenwicht" RIS.7129
25-06-2015
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-1
Bijlagen

Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-1

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.051582 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01 RIS.7123
 • Bijlage bij 15.051582 - Bijlagenboek bij Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01 RIS.7124
25-06-2015
Voortgangsrapportage ABC Nova 1e kwartaal 2015 inzake realisatie DPE Next
Bijlagen

Voortgangsrapportage ABC Nova 1e kwartaal 2015 inzake realisatie DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.051302 - Voortgangsrapportage ABC Nova Q1-2015 DPE Next Emmen RIS.7125
 • Bijlage bij 15.051302 - Reactie DPE op Rapportage ABC Nova Q1-2015 DPE Next Emmen RIS.7126
25-06-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m april 2015
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m april 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.051299 - Financiële maandrapportage bestedingen Next t/m april 2015 RIS.7127
25-06-2015
Voortgangsrapportage investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid
24-06-2015
Huisvesting politie
23-06-2015
Uitkomsten mei-circulaire 2015
18-06-2015
Uitvoering motie Knip
18-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
16-06-2015
Opdrachten aan de creatieve sector in het kader van Emmen Culturele Drentse Gemeente
15-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
15-06-2015
Tussentijde rapportage DPE 1e kwartaal 2015
Bijlagen

Tussentijde rapportage DPE 1e kwartaal 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.047877 - Tussentijdese rapportage DPE 1e kwartaal 2015, geconsolideerde winst- en verliesrekening RIS.7117
15-06-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2015
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij15.047876 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2015 RIS.7115
15-06-2015
Bed-bad-broodregeling
15-06-2015
Ter kennisgeving: zienswijze voorgenomen fusie Lefier en SWS
15-06-2015
Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming 2015-2017
Bijlagen

Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming 2015-2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.045279 - Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming seizoenen september 2015 - september 2017 RIS.7116
11-06-2015
Begroting DPE 2015
Bijlagen

Begroting DPE 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.020268 - Begroting DPE 2015 RIS.7114
10-06-2015
Beantwoording vraag D66 commissie BME van 13 mei 2015 over lichtkunst Hondsrugtunnel
10-06-2015
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Aardbeving in Emmen
05-06-2015
Privatisering kleedkamers buitensport
01-06-2015
Melding reis buitenland wethouder Wilms
01-06-2015
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
01-06-2015
Uitnodiging NK Wielrennen zondag 28 juni
01-06-2015
Samenwerkingsovereenkomst en Visie op het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Drenthe
Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst en Visie op het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.044649 - Visie op het Werkbedrijf Drenthe en samenwerkingsovereenkomst RIS.7102
01-06-2015
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.043125 - Toezichtinformatie Kinderopvang Emmen 2014 RIS.7103
 • Bijlage bij 15.043125 - Toezichtinformatie Kinderopvang Emmen 2014 - Aanvullingen RIS.7104
25-06-2015
Beantwoording vragen over de begroting 2016 van het Recreatieschap Drenthe
25-06-2015
Bijlage bij 15.051582 - Bijlagenboek bij Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01
25-06-2015
Bijlage bij 15.051582 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01
01-06-2015
Brief wethouder Bos inzake beantwoording vraag in de commisie Samenleving van de heer Hoeksema over uitspraak Rechtbank Noord-Nederland m.b.t. WMO 2015 (wasvoorziening)

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad