Brieven aan de Raad

December 2015

18-12-2015
Inzet reserve Sociaal domein voor Wmo-schoonmaakondersteuning
18-12-2015
Philips Lighting Emmen
Bijlagen

Philips Lighting Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.088564 - Persbericht: Nieuw perspectief voor medewerkers Philips Lighting Emmen RIS.7388
 • Bijlage bij 15.088564 - Brief Ministerie Economische Zaken over stand van zaken Philips Emmen RIS.7389
18-12-2015
Faillissement Zorggroep Heerendordt
18-12-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-9
18-12-2015
Protocol agressie en geweld gemeente Emmen
Bijlagen

Protocol agressie en geweld gemeente Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.089189 - Protocol Agressie & Geweld RIS.7397
17-12-2015
Actualisatie beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning
Bijlagen

Actualisatie beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.085204 - Beleidsregels Wet maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2016 RIS.7387
17-12-2015
Indexering vergoedingen raads- en commissieleden 2016
17-12-2015
Woningwet 2015 & bod 2016 corporaties
Bijlagen

Woningwet 2015 & bod 2016 corporaties

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Reactie bod Domesta 2016 15.086668
 • Reactie bod Woonservice 2016 15.086685
 • Reactie bod Lefier 2016 15.086691
 • Bijlage bij 15.087330 - Bod op de Woonvisie 2016-2019 Gemeente Emmen - Woonservice RIS.7384
 • Bijlage bij 15.087330 - Bod Domesta 2016 RIS.7385
 • Bijlage bij 15.087330 - Aangepast bod Lefier 2016 Emmen RIS.7386
17-12-2015
Voortgang noodopvang COA
17-12-2015
Voortzetting investeringsplan 'Werk en Wederkerigheid'
17-12-2015
Factory Outlet Center
Bijlagen

Factory Outlet Center

 • Onderwerp
 • Stukken
17-12-2015
Ombudsfunctie sociaal domein
Bijlagen

Ombudsfunctie sociaal domein

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.0845533 - Rapport Zorgombudsfunctionaris gem. Emmen periode februari t/m juli 2015 RIS.7382
 • Bijlage bij 15.0845533 - Rapport Zorgombudsfunctionaris gem. Emmen periode aug. - sept. 2015 RIS.7383
17-12-2015
Jaarwisseling: plaatsing camera in Weiteveen in kader openbare orde
16-12-2015
Beantwoording vragen commissie BME van 3 december 2015 n.a.v. Bestuursrapportage 2015-II
16-12-2015
Afwikkeling samenwerkingsovereenkomst Rijksvastgoedbedrijf
16-12-2015
Ledscherm Theater/Raadhuisplein
16-12-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2015
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.085371 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2015 RIS.7377
16-12-2015
1e Rapportage Vangnetuitkering 2015
16-12-2015
Jaarrekeningen seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 Stadionbedrijf Emmen B.V.
Bijlagen

Jaarrekeningen seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 Stadionbedrijf Emmen B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.084850 - Jaarrekening 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 Stadionbedrijf Emmen B.V. RIS.7378
 • Bijlage bij 15.084850 - Jaarrekening 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 Stadionbedrijf Emmen B.V. RIS.7379
16-12-2015
Verslag reis burgemeester C. Bijl en wethouder B.R. Arends naar Vietnam
14-12-2015
Beantwoording vraag commissie: Afvoer naar het Oranjekanaal
10-12-2015
Beantwoording vragen inzake structuurvisie Emmen, Zonneakkers
Bijlagen

Beantwoording vragen inzake structuurvisie Emmen, Zonneakkers

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RA15.0086 - Visiekaart "Emmen, Zonneakkers" RIS.7375
09-12-2015
Nieuwjaarsbegroeting 2016
09-12-2015
Aanbieding notitie "Andere aanpak locatiekeuze inloopvoorziening dak- en thuislozen Emmen"
08-12-2015
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Windmolens gemeente Emmen
03-12-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.082080 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015 RIS.7366
03-12-2015
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2015
Bijlagen

Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.082077 - Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2015 RIS.7367
16-12-2015
Memo wethouder Otter inzake voorziening t.b.v. visueel gehandicapten project Emmen-Centrum Noord

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad