Brieven aan de Raad

April 2015

30-04-2015
Bevindingen Auditcommissie jaarrekening 2014
30-04-2015
Werkbudget informele zorg en gezondheidsbevordering
30-04-2015
Tijdelijke parkeercompensatie
30-04-2015
Informeren voortgang 2e fase Windenergie
30-04-2015
Herstelacties PGB-houders en trekkingsrecht PGB jeugdhulp
30-04-2015
(Ontwerp)begroting 2016 van de GR Veiligheidsregio Drenthe
Bijlagen

(Ontwerp)begroting 2016 van de GR Veiligheidsregio Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief aan Veiligheidsregio Drenthe inzake (ontwerp)begroting 2016 15.034932
 • Bijlage bij 15.034931 - Aanbiedingsbrief financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe RIS.7062
 • Bijlage bij 15.034931 - Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Drenthe RIS.7063
 • Bijlage bij 15.034931 - Begroting 2016 Veiligheidsregio Drenthe RIS.7064
29-04-2015
Reactie voorstel S.O.P.E. experiment regelvrije bijstand
28-04-2015
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO SBN - niet doorgaan Full Colour Festival
28-04-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.035854 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015 RIS.7057
28-04-2015
Besteding post onvoorzien incidenteel eerste kwartaal 2015
24-04-2015
Beantwoording vragen 'notitie verder met parkeren' commissievergadering Wonen en Ruimte 13-04-2015
Bijlagen

Beantwoording vragen 'notitie verder met parkeren' commissievergadering Wonen en Ruimte 13-04-2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RA15.0024 - Notitie 'Verder met Parkeren' (versie 2) RIS.7007
16-04-2015
Vragen m.b.t. speeltoestellen Centrumplein
16-04-2015
Raadpleging raad over de conceptbegroting GGD Drenthe 2016
Bijlagen

Raadpleging raad over de conceptbegroting GGD Drenthe 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij15.034411 - Begroting 2016 inclusief Meerjarenraming 2016-2019 GGD Drenthe RIS.7047
16-04-2015
Verdere verlenging termijn beantw. schr. vragen ex art. 38 RvO WE - vergunningverlening derde casino
16-04-2015
Jaarverslag integriteit 2014
Bijlagen

Jaarverslag integriteit 2014

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.031845 - Jaarverslag integriteit 2014 RIS.7046
16-04-2015
Voorkeurslocaties openbare toiletvoorziening in Emmen en Klazienaveen
Bijlagen

Voorkeurslocaties openbare toiletvoorziening in Emmen en Klazienaveen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.029314 - Uitwerking potentiële locaties openbaar toilet Klazienaveen en Emmen RIS.7045
15-04-2015
Projectopdracht herontwikkeling AZC Emmen
10-04-2015
Bestuursrapportage bodembeheer 2014 en Jaarprogramma Bodembeheer 2015
Bijlagen

Bestuursrapportage bodembeheer 2014 en Jaarprogramma Bodembeheer 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.035111 - Jaarprogramma Bodembeheer 2015 gemeente Emmen RIS.7034
 • Bijlage bij 15.035111 - Bestuursrapportage Bodembeheer 2014, evaluatie RIS.7035
10-04-2015
Concept begrotingswijziging 2015 EMCO-groep
Bijlagen

Concept begrotingswijziging 2015 EMCO-groep

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij15.033318 - Concept Begrotingswijziging 2015 EMCO-groep RIS.7033
10-04-2015
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Algemene wasvoorziening
10-04-2015
Evaluatie en vervolg aanpak leegstand
09-04-2015
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Aardbeving in Emmen
07-04-2015
Stand van zaken visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming 2015-2017
07-04-2015
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO WE- Specificatie facturen FC Emmen
07-04-2015
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Algemene wasvoorziening
07-04-2015
Huishoudelijke Hulp Toelage
07-04-2015
Rapportage sociaal kwetsbare groepen in Emmen
Bijlagen

Rapportage sociaal kwetsbare groepen in Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.031531 - Rapportage sociaal kwetsbare groepen in Emmen RIS.7031
02-04-2015
Eventuele gevolgen opleidingenpakket Stenden Hogeschool na voornemens fusie
02-04-2015
Voortgangsrapportage ABC Nova 4e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next
Bijlagen

Voortgangsrapportage ABC Nova 4e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bjilage bij 15.017060 - Voortgangsrapportage Q4-2014 DPE Next Emmen RIS.7026
 • Bijlage bij 15.017060 - Reactie Dierenpark Emmen op rapportage ABC Nova Q4 2014 RIS.7027
 • Bijlage bij 15.017060 en RIS.7027 - Planning en realisatie Wildlands Serenga V2.0 RIS.7028
 • Bijlage bij 15.017060 en RIS.7027 - Planning en realisatie Wildlands Jungola Buiten v2.0 RIS.7029
 • Bijlage bij 15.017060 en RIS.7027 - Planning en realisatie Wildlands Nortica v11 RIS.7030
02-04-2015
Verplaatsing AOC/Terra
01-04-2015
Perspectiefbrief
28-04-2015
Bijlage bij 15.035854 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad