Brieven aan de Raad

Juni 2016

30-06-2016
Vaststelling jaarrekening 2015
Bijlagen

Vaststelling jaarrekening 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
29-06-2016
Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
29-06-2016
Verzoek behandeling jaarrekening
29-06-2016
Schadeonderzoek woningen Emmen met betrekking tot aardbeving 30 september 2015
Bijlagen

Schadeonderzoek woningen Emmen met betrekking tot aardbeving 30 september 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.047575 - Schadeonderzoek woningen Emmen m.b.t. aardbeving 30 september 2015 RIS.7667
28-06-2016
Beantwoording vraag CU-fractie m.b.t. uitnodigingenbeleid nieuwe inwoners avond
23-06-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met maart 2016
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met maart 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.046349 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m maart 2016 RIS.7654
23-06-2016
Aanvullende informatie inzake Structuurvisie Emmen, windenergie
22-06-2016
Wijziging verordening Wmo 2015
22-06-2016
Uitkomsten mei-circulaire 2016
22-06-2016
C-discussie integrale parkeervisie
Bijlagen

C-discussie integrale parkeervisie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.043329 - Notitie 'Verder met parkeren - C-discussie uitgangspunten nieuwe integrale parkeervisie gemeente Emmen' RIS.7653
21-06-2016
Uitnodiging seminar voor bedrijven geïnteresseerd in zaken doen in Vietnam
Bijlagen

Uitnodiging seminar voor bedrijven geïnteresseerd in zaken doen in Vietnam

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.047055 - Programma seminar voor bedrijven - bezoek uit Vietnam RIS.7661
21-06-2016
Locatiekeuze inloopvoorziening voor dak- en thuislozen en aankoop grond
16-06-2016
Verbetering behandeling ruimtelijke (project)initiatieven
16-06-2016
Inkoop jeugdhulp 2017 en verder voor de regio Zuid-Drenthe
Bijlagen

Inkoop jeugdhulp 2017 en verder voor de regio Zuid-Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.043068 - Inkoop Jeugdhulp 2017-2018 RIS.7648
16-06-2016
Juridische vorm de Toegang
14-06-2016
Stand van zaken van het verdrag van Meppen
13-06-2016
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2015
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.039337 - Toezichtinformatie Kinderopvang Emmen in 2015 RIS.7640
13-06-2016
Onderzoeken art. 213a gemeentewet
Bijlagen

Onderzoeken art. 213a gemeentewet

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.030940 - Onderzoeksplan 2016 RIS.7641
07-06-2016
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO VVD - Emmens ontwerp voorschoolse voorzieningen
06-06-2016
Midterm review en preview IGO Atalanta
Bijlagen

Midterm review en preview IGO Atalanta

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.041894 - Midterm review en preview '5 jaar IGO Atalanta' RIS.7627
30-06-2016
Antwoordbrief wethouder Van der Weide inzake bestemmingsplan "Erica, Ericasestraat 40" (RA16.0039)
30-06-2016
Antwoordbrief wethouder Wilms op vraag in commissie BME van 14 april 2016 inzake vaarsnelheden op het Willem Alexanderkanaal (de "Veenvaart")
27-06-2016
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vraag gesteld in commissie Samenleving van 14 juni j.l. inzake Herijking Welstandsnota 2016
22-06-2016
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vraag gesteld in commissie BME van 16 juni j.l. over raadsvoorstel "Aanpassing inkoopbeleid in het kader van SROI"
20-06-2016
Antwoordbrief wethouder Wilms op vraag in commissie BME van 16 juni 2016 inzake kosten m.b.t. beleidskader recreatie en toerisme Zuidoost Drenthe
15-06-2016
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vragen in commissie Wonen & Ruimte van 13 juni 2016 inzake sloop Snikke

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad