Brieven aan de Raad

Maart 2016

31-03-2016
Invoering Wet Taaleis Participatiewet
30-03-2016
Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek - presentatie short list
30-03-2016
Brief wethouder Otter inzake inhuur derden
29-03-2016
Informatiebijeenkomst inloopvoorziening dak- en thuislozen op 7 april a.s.
24-03-2016
Voornemen totstandkoming regionaal beleidskader Recreatie en Toerisme
23-03-2016
Verwachte opname overbruggingskrediet DPE tot 1 april 2016
Bijlagen

Verwachte opname overbruggingskrediet DPE tot 1 april 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.018647 - Begroting DPE 2016 RIS.7494
17-03-2016
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3
Bijlagen

Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.029093 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3 RIS.7480
 • Bijlage bij 16.029093 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3 RIS.7481
17-03-2016
Deelname gemeente Emmen in LEADER gebied Zuidoost-Drenthe
Bijlagen

Deelname gemeente Emmen in LEADER gebied Zuidoost-Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.024535 - Lokale ontwikkelingsstrategie Zuidoost-Drenthe 2015-2022 RIS.7479
17-03-2016
Perspectiefbrief 2017
16-03-2016
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Fietscrossbaan locatie de Werkhorst
10-03-2016
Kwaliteitscriteria als onderdeel van de verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Bijlagen

Kwaliteitscriteria als onderdeel van de verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.022637 - Verbeterplan continu├»teit RUD Drenthe RIS.7478
10-03-2016
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Extra asielzoekers
10-03-2016
Concept-begrotingswijziging 2016 Emco-groep
10-03-2016
Openbare toiletvoorziening in Emmen en Klazienaveen
08-03-2016
Informatie ontwikkeling Onderwijsachterstandenbeleid
Bijlagen

Informatie ontwikkeling Onderwijsachterstandenbeleid

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.027066 - Chronologische beleidsontwikkeling landelijk - Emmen voorschoolse educatie RIS.7477
01-03-2016
Ter inzage leggen brieven dhr. De Vries betreffende afwikkeling melding carbidschieten Noordbarge
21-03-2016
Beantwoording vraag PvdA commissie Samenleving 15 maart over invoering wet Taaleis

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad