Brieven aan de Raad

Januari 2016

29-01-2016
Aanvullende informatie inz. Structuurvisie windenergie gemeente Emmen, tijdlijn en toetsingscriteria
Bijlagen

Aanvullende informatie inz. Structuurvisie windenergie gemeente Emmen, tijdlijn en toetsingscriteria

 • Onderwerp
 • Stukken
28-01-2016
Noodopvang COA
28-01-2016
Nota grondprijzen 2016
Bijlagen

Nota grondprijzen 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.017836 - Nota Grondprijzen 2016 RIS.7437
26-01-2016
Beantwoording vragen commissie BME
26-01-2016
Beantwoording vraag D66-fractie kruising Hondsrugweg/Ermerweg
21-01-2016
Verdubbeling N34
Bijlagen

Verdubbeling N34

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake verdubbeling N34 16.017885
 • Bijlage bij 16.017870 - Brief provincie Drenthe d.d. 4 december 2015 inzake verdubbeling N34 RIS.7433
21-01-2016
Jaarverslag 2014 Vordering op Enexis BV
Bijlagen

Jaarverslag 2014 Vordering op Enexis BV

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.016602 - Jaarverslag 2014 Vordering op Enexis B.V., 's-Hertogenbosch RIS.7429
21-01-2016
Motie 9 Oversteek Snippenveld/reactie college
Bijlagen

Motie 9 Oversteek Snippenveld/reactie college

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Motie M9 ChristenUnie, Wakker Emmen, SBN, GroenLinks begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Verkeerslicht Nieuw-Amsterdamsestraat RIS.7303
21-01-2016
Jaarverslag CBL Vennootschap BV
Bijlagen

Jaarverslag CBL Vennootschap BV

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.015992 - Jaarverslag 2014 CBL Vennootschap B.V., 's-Hertogenbosch RIS.7430
21-01-2016
Actualisatie Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning
Bijlagen

Actualisatie Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.015948 - Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2016 RIS.7434
21-01-2016
Uitkomsten december-circulaire 2015
21-01-2016
SRLE 2015-2017
Bijlagen

SRLE 2015-2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.085781 - Beleidsregel Stimuleringsregeling Revitalisering landbouw Emmen 2016-2017 RIS.7431
 • Bijlage bij 15.085781 - Aanvraagformulier subsidieverlening op grond van SRLE 2016-2017 RIS.7432
20-01-2016
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Carbid schieten
14-01-2016
Voortgangsrapportage Q3-2015 DPE Next
Bijlagen

Voortgangsrapportage Q3-2015 DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.015954 - Voortgangsrapportage Q3-2015 ABC Nova DPE Next Emmen RIS.7414
 • Bijlage bij 16.015954 - Reactie Dierenpark Emmen op rapportage ABC Nova Q3-2015 RIS.7415
14-01-2016
Jaarverslag CSV Amsterdam B.V.
Bijlagen

Jaarverslag CSV Amsterdam B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.092563 - Jaarverslag 2014 CSV Amsterdam B.V., 's Hertogenbosch RIS.7416
14-01-2016
Jaarverslag 2014 Verkoop Vennootschap B.V.
Bijlagen

Jaarverslag 2014 Verkoop Vennootschap B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.092538 - Jaarverslag 2014 Verkoop Vennootschap B.V., 's Hertogenbosch RIS.7418
14-01-2016
Jaarverslag 2014 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Bijlagen

Jaarverslag 2014 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 15.091478 - Jaarverslag 2014 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. RIS.7417

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad