Brieven aan de Raad

Juli 2016

26-07-2016
Stand van zaken betreffende aanpak overlast Bensingecamp/Husingecamp
26-07-2016
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO LEF! - Ontwikkeling oude dierenpark
26-07-2016
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO VVD en LEF! - Maaibeleid in Schoonebeek
19-07-2016
Aankoop- en voorbereidingskrediet locatie Oude brandweerkazerne
19-07-2016
Blijverslening
19-07-2016
Beantwoording vraag raadslid Scheltens inzake evenementenvergunning Trekkerslep
19-07-2016
Pilot Kwetsbare Jongeren
19-07-2016
Beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
Bijlagen

Beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.046145 - Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving RIS.7714
18-07-2016
Energielening Emmen
18-07-2016
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-I
Bijlagen

Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-I

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.0049996 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-I RIS.7708
 • Bijlage bij 16.0049996 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-I RIS.7709
18-07-2016
Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3
Bijlagen

Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.049976 - Accountantsverslag controle Rapportage CvE 2015-3 RIS.7711
 • Bijlage bij 16.049976 - Controleverklaring Deloitte Rapportage CvE 2015-3 RIS.7712
18-07-2016
Monitoring Wildlands Adventure Zoo Emmen
Bijlagen

Monitoring Wildlands Adventure Zoo Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.049775 - Notitie monotoring Wildlands vanaf 1 januari 2017 RIS.7713
18-07-2016
Continuering werkbudget gezondheidsbevordering
18-07-2016
Fonds voor hulp bij acute noodsituaties
13-07-2016
Werkingstijden betaald parkeren centrum Emmen
13-07-2016
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! - Ontwikkeling Oude Dierenpark (Stadspark)
07-07-2016
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO VVD - Verleende vergunningen industrieterrein De Tweeling
07-07-2016
Brief wethouder Wilms inzake oversteek Van Schaikweg nabij Buitenweg
07-07-2016
Beantwoording vraag in cie. SAM van 14 juni j.l. over digitaal aanvraagsysteem Berekenuwrechtplus
07-07-2016
Evaluatie regiomarketingbeleid 2012-2016
07-07-2016
Tussentijdse evalutie Aanvalsplan en verlenging van het Aanvalsplan t/m 2017
Bijlagen

Tussentijdse evalutie Aanvalsplan en verlenging van het Aanvalsplan t/m 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.047578 - Evaluatie Aanvalsplan Bouwen Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid RIS.7703
 • Bijlage bij 16.047578 - Financieel overzicht betalingen aanvalsplan RIS.7704
06-07-2016
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! en VVD - Maaibeleid wijk Sandbergen Schoonebeek
06-07-2016
Stieltjeskanaal
05-07-2016
Binnenstadfonds
01-07-2016
Woningmarktregio Groningen - Drenthe
Bijlagen

Woningmarktregio Groningen - Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.049627 - Drentse Gemeenten, regio-indeling werkgebieden woningcorporaties RIS.7725
 • Bijlage bij 16.049627 - Vereniging Groninger Gemeenten, regio-indeling werkgebieden woningcorporaties RIS.7726
01-07-2016
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2015 Openbaar Onderwijs Emmen
Bijlagen

Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2015 Openbaar Onderwijs Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.049095 - Bestuurlijk en elektronisch jaarverslag 2015 Openbaar Onderwijs Emmen RIS.7684
01-07-2016
Voortgang onderzoek herafweging productiewater oliewinning Schoonbeek
01-07-2016
Rapportage stand van zaken PGB en Zin en vaststellen beleidsregels Nadere regels en Zorgebeoordeling
01-07-2016
Gezamenlijke Intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
01-07-2016
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
01-07-2016
Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta
Bijlagen

Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.047610 - Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta RIS.7683
01-07-2016
Tussentijdse rapportage DPE Next 1e kwartaal 2016
Bijlagen

Tussentijdse rapportage DPE Next 1e kwartaal 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.046284 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening DPE 1e kwartaal 2016 + toelichting RIS.7682
01-07-2016
Presentatie eindrapportage Commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein
01-07-2016
Regionaal Bestuursakkoord Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen 2.0
Bijlagen

Regionaal Bestuursakkoord Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen 2.0

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.041052 - Startnotitie Bestuursakkoord 2.0 Samenwerking waterketen Noordelijke Vechtstromen RIS.7680
 • Bijlage bij 16.041052 - Concept Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen RIS.7681
07-07-2016
Brief inzake rapport Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk
Bijlagen

Brief inzake rapport Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.7701 - Rapport Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk RIS.7702
07-07-2016
Brief wethouder Otter inzake faillissement Megahome.nl b.v.
01-07-2016
Informatie wethouder Bos aan inwoners gemeente Emmen over de overgebleven gelden Wmo 2015

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad