Brieven aan de Raad

April 2016

22-04-2016
Besluit Kindcentrum Emmerhout
21-04-2016
Uitnodiging nieuwe inwonersavond op maandag 30 mei 2016
21-04-2016
Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2016
Bijlagen

Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.034747 - Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2016 (geactualiseerd) RIS.7532
20-04-2016
Structuurvisie Emmen, Windenergie achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, Windenergie"
Bijlagen

Structuurvisie Emmen, Windenergie achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, Windenergie"

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Toeristisch-economische potentie windparken gemeente Emmen" RIS.7522
 • Bijlage bij 16.035350 - Uitvraag Windenergie (informatie t.b.v. belangstellenden voor het indienen van een voorstel) RIS.7523
 • Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, deel 1 Gebiedsverslagen RIS.7524
 • Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, deel 2 Nota van bevindingen RIS.7525
 • Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, aanbiedingsbrief Windkracht 3 RIS.7526
 • Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Onderzoek mogelijkheden windenergie voor zoekgebied Tuinbouwgebied Klazienaveen" RIS.7527
 • Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Deskundigentoets Windenergie gemeente Emmen" RIS.7528
 • Bijlage bij 16.035350 - Initiatief "Voorstel tot realisatie van een windpark in combinatie met een zonneakker aan de Pottendijk in de gemeente Emmen RIS.7529
 • Bijlage bij 16.035350 - Initiatief "Voorstel tot realisatie van een windpark in combinatie met een zonneakker "van Parijs naar de Pottendijk" RIS.7530
 • Bijlage bij 16.035350 - Initiatief "Voorstel tot realisatie van een windpark in combinatie met een zonneakker "van Parijs naar de Pottendijk" RIS.7559
19-04-2016
Actualisatie beleidsregels Schulddienstverlening
Bijlagen

Actualisatie beleidsregels Schulddienstverlening

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.031471 - Beleidsregels schulddienstverlening 2016 gemeente Emmen RIS.7521
18-04-2016
Behandeling jaarrekening 2015
14-04-2016
Monitoring Wildlands vanaf 1 juli 2016
Bijlagen

Monitoring Wildlands vanaf 1 juli 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.033598 - Notitie monitoring Wildlands vanaf 1 juli 2016 RIS.7513
14-04-2016
Structuurvisie Windenergie Emmen
08-04-2016
Positie Tinten in de nieuwe Brede School Emmerhout
07-04-2016
Aanpassing controleprotocol 2015
07-04-2016
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO PvdA - Fietscrossbaan locatie De Werkhorst
07-04-2016
Verslag burgemeester C. Bijl en wethouder B. Arends naar Vietnam
04-04-2016
Privacy protocol en leertuin privacy gemeente Emmen netwerken sociale domein
04-04-2016
Burgerbegroting
04-04-2016
Nadere toelichting uitkomsten Veiligheidsmonitor 2015
Bijlagen

Nadere toelichting uitkomsten Veiligheidsmonitor 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.030551 - Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2015 RIS.7505
 • Bijlage bij 16.030551 - Veiligheidsmonitor 2015 RIS.7506
04-04-2016
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Extra asielzoekers
04-04-2016
Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2015
Bijlagen

Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij16.027533 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening DPE 4e kwartaal 2015 + toelichting RIS.7502
04-04-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015 incl. controleverklaring
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015 incl. controleverklaring

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.0274356 - Controleverklaring BDO Accountants DPE Next boekjaar 2015 RIS.7503
 • Bijlage bij 16.0274356 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2015 RIS.7504
26-04-2016
Beantwoording vraag SBN commissie Wonen en Ruimte van 11 april inzake bestemmingsplan ‘Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen’

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad