Brieven aan de Raad

Mei 2016

31-05-2016
Meedenken in het proces om te komen tot een kadernota sport(ief bewegen)
31-05-2016
Uitnodiging werkbijeenkomst Beleidskader Recreatie en Toerisme gemeente Emmen
26-05-2016
Kadernota 2017/Berap 2016-I
26-05-2016
Scenario's sporthal De Klabbe
25-05-2016
Portefeuilleverdeling college van B&W m.i.v. 25 mei 2016
25-05-2016
Reactie op vragen fractie Wakker Emmen gesteld tijdens commissie Wonen & Ruimte 14-03-2016
24-05-2016
RUD Drenthe: Ontwerpbegroting RUD 2017, begrotingswijziging 2016 en Jaarverslag 2015
20-05-2016
Jaarrapportage 2GetThere Zuidoost Drenthe 2015
Bijlagen

Jaarrapportage 2GetThere Zuidoost Drenthe 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.030949 - Jaarrapportage 2GetThere ZO Drenthe 2015 RIS.7591
19-05-2016
Raadpleging raad over de conceptbegroting 2017 GGD Drenthe
19-05-2016
Informele raadsbijeenkomst burgerbegroting
19-05-2016
Vervolg privatisering kleedkamers buitensport
19-05-2016
Conceptbegrtong 2017 EMCO-groep
Bijlagen

Conceptbegrtong 2017 EMCO-groep

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.039474 - Conceptbegroting 2017 EMCO-groep RIS.7570
19-05-2016
Onttrekkingsprocedure pad Rietmees 91-92
19-05-2016
Aanpassing openingstijden milieustraat
19-05-2016
Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
Bijlagen

Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.037424 - Begroting 2017 Recreatieschap Drenthe RIS.7571
 • Bijlage bij 16.037424 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe RIS.7572
 • Bijlage bij 16.037424 - Accountantsverslag jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe RIS.7573
19-05-2016
(Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe
Bijlagen

(Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.036830 - (Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe RIS.7574
 • Bijlage bij 16.036830 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Drenthe RIS.7575
19-05-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met februari 2016
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met februari 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.036142 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met februari 2016 RIS.7569
19-05-2016
Acties n.a.v. uitkomsten C-discussie bestemmingsplannen en moties
19-05-2016
Evaluatie onderzoek n.a.v. motie Knip raadsvergadering 30 oktober 2014
17-05-2016
Culturele projecten ter afsluiting van Emmen als Culturele Drentse Gemeente
Bijlagen

Culturele projecten ter afsluiting van Emmen als Culturele Drentse Gemeente

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.039259 - Lijst projecten Emmen Culturele Drentse Gemeente 2015/2016 RIS.7564
12-05-2016
Vorming Woningmarktregio op grond van de Woningwet 2015
11-05-2016
Informatiebijeenkomst achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, windenergie"
02-05-2016
Financieel resultaat jeugdhulpregio Drenthe 2015
02-05-2016
Vervolgbrief voorschoolse ontwikkelingen
Bijlagen

Vervolgbrief voorschoolse ontwikkelingen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.036507 - Nieuwe structuur voorscholen RIS.7544
 • Bijlage bij 16.036507 - "Kwaliteitskader voorschoolse educatie Emmen" RIS.7545
 • Bijlage bij 16.036507 - Beleidsregels Subsidiëring voorschoolse educatie 2016 RIS.7546
02-05-2016
Voortgangsrapportage ABC Nova 4e kwartaal 2015
Bijlagen

Voortgangsrapportage ABC Nova 4e kwartaal 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.035860 - Voortgangsraportage Q4-2015 DPE Next Emmen RIS.7548
 • Bijlage bij 16.035860 - Reactie Dierenpark Emmen rapportage ABC Nova d.d. 18 april 2016 RIS.7549
02-05-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.035280 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2016 RIS.7550
02-05-2016
Proces Emmense Agenda Toegankelijkheid
02-05-2016
Notitie sporthal De Klabbe
02-05-2016
Overzicht stand van zaken waterspeelplaatsen 2013-2016
26-05-2016
Beantwoording vraag VVD-fractie in commissie Wonen & Ruimte van 11 april j.l. met betrekking tot verdieping onderdoorgang bij viaduct Oranjekanaal
18-05-2016
Rapporten n.a.v. vragen van raadsleden inzake Vezelchemie Zuidoost Drenthe
Bijlagen

Rapporten n.a.v. vragen van raadsleden inzake Vezelchemie Zuidoost Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.7566 - Evaluatie 2013-2015 Cluster Vezelchemie Zuidoost Drenthe RIS.7567
 • Bijlage bij RIS.7566 - Plan van aanpak 2016 cluster Vezelchemie Zuidoost Drenthe RIS.7568

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad