Brieven aan de Raad

April 2017

26-04-2017
buitenlandse reis wethouder Arends
21-04-2017
Kwaliteitsboek creatief mensenpark
Bijlagen

Kwaliteitsboek creatief mensenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.054438 - Kwaliteitsboek Creatief Mensenpark Emmen RIS.8157
20-04-2017
Uitvoeringsplan creatief mensenpark
Bijlagen

Uitvoeringsplan creatief mensenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.009767 - Uitvoeringsplan creatief mensenpark RIS.8149
20-04-2017
Jaarwerkplan 2017 Politie Basisteam Zuidoost Drenthe 2017
Bijlagen

Jaarwerkplan 2017 Politie Basisteam Zuidoost Drenthe 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.053698 - Jaarwerkplan 2017 Politie Basisteam Zuidoost Drenthe RIS.8150
20-04-2017
Onderzoek Schoonmaakondersteuning en Begeleiding 2016
Bijlagen

Onderzoek Schoonmaakondersteuning en Begeleiding 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.012222 - Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016 RIS.8147
 • Bijlage bij 17.012222 - Kwaliteitsonderzoek Begeleiding najaar 2016 RIS.8148
18-04-2017
Verloop tweede kamerverkiezing 2017
13-04-2017
Jaarplan arbeidsmarktregio Drenthe 2017
Bijlagen

Jaarplan arbeidsmarktregio Drenthe 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.010476 - Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe RIS.8136
13-04-2017
Wijze van afhandeling moties, toezeggingen en vragen
12-04-2017
Voortgang project Masterplan brandveiligheid
10-04-2017
Uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst t.b.v. de verkenning regionale beleidsagenda
10-04-2017
Deelname gezamenlijk plan van aanpak verwijdering asbestdaken
Bijlagen

Deelname gezamenlijk plan van aanpak verwijdering asbestdaken

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Deelname gezamenlijk plan van aanpak asbestdaken 17.051844
 • Bijlage bij 17.050356 - Brief provincie Drenthe, uitnodiging aanpak verwijdering asbestdaken RIS.8130
04-04-2017
Inkomensbeheer stichting IPE
Bijlagen

Inkomensbeheer stichting IPE

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.050075 - Brief inkomensbeheer stichting IPE RIS.8125
 • Bijlage bij 17.050074 - Begroting Stichting IPE RIS.8126
03-04-2017
Jaarrapportage Tuinbouwstimuleringsregeling 2016
29-03-2017
Verantwoording Jeugdhulp 2015 en 2016
Bijlagen

Verantwoording Jeugdhulp 2015 en 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.051242 - Kwalteitskader 2017 Jeugdhulp RIS.8141
 • Bijlage bij 17.051242 - Rapportage Q2 2016 Jeugdhulpregio Drenthe RIS.8142
 • Bijlage bij 17.051242 - Kwartaalrapportage Q4 Jeugdhulpregio Drenthe RIS.8143
 • Bijlage bij 17.051242 - Bijlage raad voor de kinderbescherming Jeugdzorg regio Drenthe RIS.8144
25-04-2017
Brief wethouder Bos inzake toegang tot jeugdhulp vanaf 1 juli 2017
13-04-2017
Beantwoording openstaande toezeggingen wethouder Van der Weide gezamenlijke commissie vergadering dd 3 april 2017 door wethouder
03-04-2017
Beantwoording rondvraag van dhr. De Vries (Wakker Emmen) in commissie W & R van 14 maart 2017

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad