Brieven aan de Raad

Juni 2017

28-06-2017
Begrotingstekort RUD
27-06-2017
Inzamelfrequentie PMD
27-06-2017
Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2018
26-06-2017
Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-3
Bijlagen

Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-3

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.066874 - Rapportage BDO Accountants Centrumvernieuwing Emmen 2016-3 RIS.8237
26-06-2017
Aanpak uitvoering moties Emmen regenbooggemeente
Bijlagen

Aanpak uitvoering moties Emmen regenbooggemeente

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.066079 - collegebesluit aanpak uitvoering moties Emmen regenbooggemeente RIS.8235
 • Bijlage bij 17.066079 - Startnotitie LHBT Emmen RIS.8236
26-06-2017
Verslag reis wethouder Arends Warschau
22-06-2017
Reactie op advies Wmo-raad
19-06-2017
Portefeuilleverdeling college van B&W m.i.v. 12 juni 2017
13-06-2017
Uitnodiging themabijeenkomst Cultuurnota (28 juni)
12-06-2017
Vragen mevrouw J. Ensink, LEF! fractie m.b.t. infill kunstgrasvelden
12-06-2017
Toezegging commissie Samenleving 6 juni - Stand van zaken project Versterking Jeugddomein
12-06-2017
Vragen CDA fractie m.b.t. alternatief infill kunstgrasvelden
08-06-2017
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2016
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.065819 - Toezichtinformatie kinderopvang gemeente Emmen in 2016 RIS.8222
08-06-2017
Afschrift brief aan min. EZ inzake schadeafhandeling aardbeving 30 september 2015
Bijlagen

Afschrift brief aan min. EZ inzake schadeafhandeling aardbeving 30 september 2015

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Afhandeling schademeldingen aardbeving Emmen 17.064745
08-06-2017
Programmabureau Emmen Vernieuwt
08-06-2017
Stand van zaken brede heroverweging collectieve zorgverzekering
07-06-2017
Reactie op bevindingen Auditcommissie jaarstukken 2016
07-06-2017
Reactie op accountantsverslag BDO Audit & Assurance B.V.
01-06-2017
Verslag reis wethouder Arends naar Vietnam van 25 maart tot 1 april 2017
21-06-2016
Aanvulling op de Kadernota 2018
29-06-2017
Antwoordbrief wethouder Kleine op vragen CDA (mevr. Mellema) over kaartverkoop
28-06-2017
Nieuwsbrief WMO
22-06-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op gedane toezeggingen commissie BME van 8 juni j.l. jaarstukken 2016
12-06-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen PvdA inzake prestatieafspraken i.r.t. actualisatie Woonvisie
12-06-2017
Brief wethouder Otter over de voortgang Verbindingspark (oude camping)
06-06-2017
Antwoordbrief wethouder Arends op VVD-vragen trajecten voortgezet onderwijs autistische kinderen
01-06-2017
Bericht wethouder Arends: sportpark SVBO krijgt kunstgrasvelden met kurk

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad