Brieven aan de Raad

Januari 2017

26-01-2017
Beantwoording arikel 38 RvO vragen - Overzicht over 2015 en 2016
23-01-2017
Uitvoeringsprogramma voorschooolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid 2017-2018
Bijlagen

Uitvoeringsprogramma voorschooolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid 2017-2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.003218 - Uitvoeringsprogramma Voorscholen gemeente Emmen 2017-2019 RIS.8034
 • Bijlage bij 17.003218 - Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. Voorscholen RIS.8035
 • Bijlage bij 17.003218 - Meerjarenbegroting Voorscholen RIS.8036
23-01-2017
Definitieve vaststelling EFRO-subsidie
23-01-2017
Kaderbrief 2018 GGD Drenthe
23-01-2017
Emmense Agenda Toegankelijkheid
Bijlagen

Emmense Agenda Toegankelijkheid

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.069863 - Emmense agenda toegankelijkheid RIS.8033
18-01-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst Added op 31 januari 2017
17-01-2017
Brief wethouder Otter inzake aanvullende memo woningmarktonderzoek
Bijlagen

Brief wethouder Otter inzake aanvullende memo woningmarktonderzoek

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.002834 - Aanvullende memo woningmarktonderzoek RIS.8023
16-01-2017
Verlenging termijn beantw. schr. vragen ex art. 38 RvO PvdA - Toegankelijkheid toiletten horeca
16-01-2017
Actualisatie beleidsregels Wmo gemeente Emmen 2017
Bijlagen

Actualisatie beleidsregels Wmo gemeente Emmen 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.000396 - Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017 RIS.8021
 • Bijlage bij 17.000396 - Nota van reacties op adviezen over beleidsregels Wmo 2017 RIS.8022
16-01-2017
Indexering vergoedingen raads- en commissieleden 2017
12-01-2017
Vervolg op onderzoek Jeugdhulp inzake CJG/Sedna. Versterking toegang jeugd
11-01-2017
Raadsvragen over snel internet in Emmen
25-01-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op vraag CDA in commissie Samenleving van 17 januari 2017 over accommodatiebeleid
24-01-2017
Reactie Wethouder Van der Weide n.a.v. vragen gesteld in de commissie W&R van 16 januari 2017 inzake VTH verordening
18-01-2017
Reactie wethouder Van der Weide n.a.v. vragen in commissie W&R/BME van 16 januari 2017 inzake raadsvoorstel beslissing op bezwaarschrift Q-Park
18-01-2017
Informatie wethouder Otter n.a.v. vraag in commissie W&R/BME van 16 januari 2017 inzake stand van zaken nog te huisvesten statushouders
18-01-2017
Informatie inzake actie No Surrender

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad