Brieven aan de Raad

Februari 2017

16-02-2017
Acties naar aanleiding van toezegging over PMD-inzameling
16-02-2017
Kaderbrief EMCO-groep 2018
Bijlagen

Kaderbrief EMCO-groep 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.007797 - Kaderbrief EMCO-groep 2018 RIS.8072
16-02-2017
Evaluatie carbidschieten
16-02-2017
Reis Vietnam 25 t/m 31 maart
16-02-2017
Melding buitenlandse reis locoburgemeester B. Arends 1-4 maart 2017
16-02-2017
Plan van aanpak zwerfafval 2017-2022
Bijlagen

Plan van aanpak zwerfafval 2017-2022

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.006489 - Plan van aanpak zwerfafval 2017-2022 "Emmen samen schoon!" RIS.8071
16-02-2017
Visie "Samen werken aan gezondheid" GGD Drenthe
Bijlagen

Visie "Samen werken aan gezondheid" GGD Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.006220 - Visie GGD Drenthe 2017-2020 "Samen werken aan gezondheid!" RIS.8070
16-02-2017
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2016
Bijlagen

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.005774 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2016 RIS.8074
16-02-2017
Nota grondprijzen 2017
Bijlagen

Nota grondprijzen 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 16.078457 - Nota grondprijzen 2017 RIS.8073
15-02-2017
Motie waarderingssubsidie
10-02-2017
Actualisatie Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017
Bijlagen

Actualisatie Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.003393 - Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017 RIS.8062
10-02-2017
Bestuursrpportage 2e helft 2016 en concept kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Bijlagen

Bestuursrpportage 2e helft 2016 en concept kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.002695 - Bestuursrapportage Veiligheidsregio Drenthe 9 maanden 2016 RIS.8055
 • Bijlage bij 17.002695 - Concept Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe RIS.8056
07-02-2017
Verbeterplan Jaarverantwoording
Bijlagen

Verbeterplan Jaarverantwoording

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief Min. van Binnenlandse Zaken inzake verbeterplan RIS.8047
06-02-2017
Benoeming concernmanagers
06-02-2017
Kaderbrief RUD 2018
Bijlagen

Kaderbrief RUD 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Kaderbrief 2018 RUD Drenthe 17.004105
 • Bijlage bij 17.004172 - Kaderbrief RUD RIS.8046
06-02-2017
Besteding post onvoorzien incidenteel tot en met het vierde kwartaal 2016
06-02-2017
Beantwoording vragen ex.art. 38 RvO PvdA - Toegankelijkheid toiletten
06-02-2017
Bestedingsplannen 2017 Burgerbegroting Emmerhout en Nieuw-Dordrecht
06-02-2017
Jaarverslag integriteit 2016
Bijlagen

Jaarverslag integriteit 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.002315 - Jaarverslag 2016 Meldpunt Integriteit en Vertrouwenspersonen Integriteit RIS.8045
01-02-2017
Aantal plaatsingen tegenprestatie Participatiewet 2016
01-02-2017
Gemeentefonds - Uitkomsten decembercirculaire 2016
01-02-2017
Structuurvisie deprogrammeren woningbouw
31-01-2017
Uitnodiging themasessie: kindpakket en collectieve zorgverzekering

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brieven aan de Raad