Brieven aan de Raad

Juli 2017

27-07-2017
Wet aanpak woonoverlast: nieuw artikel in APV. Oriënterende bespreking
26-07-2017
Oriënterende bespreking carbidbepaling APV
25-07-2017
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO D66 - Gaswinning NAM in gemeente Emmen
25-07-2017
Informatie Sedna
Bijlagen

Informatie Sedna

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.072656 - Beschikkingsbrief Sedna 2017-2018 RIS.8297
 • Bijlage bij 17.072656 - Uitvoeringsovereenkomst 2017-2018 gemeente Emmen - Sedna RIS.8298
24-07-2017
Modernisering verkiezingsborden
Bijlagen

Modernisering verkiezingsborden

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.075570 - Modernisering verkiezingsborden RIS.8296
24-07-2017
Alternatief collectieve zorgverzekering
24-07-2017
Afschrift brief prov. aan min. EZ over schade-afhandeling mijnbouwactiviteiten
Bijlagen

Afschrift brief prov. aan min. EZ over schade-afhandeling mijnbouwactiviteiten

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.073344 - Afschrift brief prov. aan min.van EZ schade-afhandeling mijnbouwactiviteiten RIS.8295
24-07-2017
Spoorboekje van Kadernota 2018 naar Begroting 2018
24-07-2017
Inkomensbeheer 2018 en verder
Bijlagen

Inkomensbeheer 2018 en verder

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.072196 - Factsheet inkomensbeheer 2016/2017 RIS.8294
20-07-2017
De Toegang
20-07-2017
Begrotingstekort RUD Drenthe
20-07-2017
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
19-07-2017
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Uitbreiding blauwe zone Klazienaveen
17-07-2017
Jaarverslag interne klachtbehandeling 2016
Bijlagen

Jaarverslag interne klachtbehandeling 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.073490 - Jaarverslag Klachtenmanagement 2016 RIS.8287
17-07-2017
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! - Sluiten (fysieke) poorten Open Universiteit Emmen
17-07-2017
Integrale parkeervisie Gemeente Emmen
Bijlagen

Integrale parkeervisie Gemeente Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.073113 - Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen RIS.8292
17-07-2017
Voortgang Cultuurnota 2018-2021 ‘Van goede grond’
Bijlagen

Voortgang Cultuurnota 2018-2021 ‘Van goede grond’

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.073108 - Uitgangspuntennotitie Cultuurnota "Van goede grond" 2018-2021 RIS.8290
 • Bijlage bij 17.073108 - Samenvatting bijeenkomst cultuursector woensdag 21 juni 2017 RIS.8291
17-07-2017
Samenwerkingsovereenkomst DuurSaam Glashelder 2017-2021
Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst DuurSaam Glashelder 2017-2021

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.072618 - Samenwerkingsovereenkomst Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder 2017-2021 RIS.8288
 • Bijlage bij 17.072618 - Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder 2017-2021 RIS.8289
17-07-2017
Busparkeren Wildlands op P-Schapenveenweg
17-07-2017
Beantwoording vragen legestarieven/tarief afvalstoffenheffing
17-07-2017
Planning project "Afwaarderen Nieuw-Amsterdamsestraat-Ermerweg"
17-07-2017
Programmabegroting programma Emmen centrum en programma Bereikbaarheid Emmen
Bijlagen

Programmabegroting programma Emmen centrum en programma Bereikbaarheid Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.070143 - Programmaplan Emmen Centrum en Programmaplan Bereikbaarheid Emmen RIS.8280
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 2a: Programma Emmen Centrum - indeling van activiteiten en projecten RIS.8281
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 2b: Uitwerking scope programma Emmen Centrum RIS.8282
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 3a: Projecten en activiteiten programma Bereikbaar Emmen RIS.8283
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 3b: Uitwerking scope programma Bereikbaar Emmen RIS.8284
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 4: Bevoegdhedenmatrix Emmen Vernieuwt op hoofdlijnen RIS.8285
 • Bijlage bij 17.070143 - Bijlage 5: Begroting Programmabureau Emmen Vernieuwt RIS.8286
17-07-2017
Proef StemApp
17-07-2017
Blauwe zone Klazienaveen
13-07-2017
Brief wethouder Arends inzake motie Sluitende aanpak Proschool en Thriantaschool
13-07-2017
Huisvesting voorzieningen Leger des Heils en Verslavingszorg Noord Nederland
07-07-2017
Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal
07-07-2017
Grondwateronderzoek Nieuw-Schoonebeek
06-07-2017
Afzien van verbouw pand "De Vijverkroost"
06-07-2017
Onderzoek realisatie Terra leeromgeving in Mensenpark
Bijlagen

Onderzoek realisatie Terra leeromgeving in Mensenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.067543 - Intentieovereenkomst Terra in creatief Mensenpark Emmen RIS.8269
 • Bijlage bij 17.067543 - Terra in het creatief mensenpark RIS.8270
 • Bijlage bij 17.067543 - Ruimtestaat Terra RIS.8271
30-06-2017
Evaluatie schulddienstverlening 2015 en 2016
Bijlagen

Evaluatie schulddienstverlening 2015 en 2016

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.070834 - Evaluatie schulddienstverlening 2015 en 2016 RIS.8245
30-06-2017
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2016 Openbaar Onderwijs Emmen
Bijlagen

Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2016 Openbaar Onderwijs Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.067061 - Jaarstukken 2016 Openbaar Onderwijs Emmen RIS.8243
30-06-2017
Jaarverslag Cliëntenraad
Bijlagen

Jaarverslag Cliëntenraad

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.065394 - Jaarverslag Cliëntenraad Emmen 2016 RIS.8244
21-07-2017
Uitnodiging inloopbijeenkomst presentatie bouw nieuw zwembad
11-07-2017
Antwoordbrief wethouder Kleine op vragen GroenLinks m.b.t. hubs (Publiek Vervoer)

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad