Brieven aan de Raad

Juli 2018

26-07-2018
Voorjaarsrapportage, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RUD
Bijlagen

Voorjaarsrapportage, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RUD

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.033269 - Brief RUD voorjaarsrapportage, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RIS.8890
 • Bijlage bij 18.033269 - Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018 RIS.8891
 • Bijlage bij 18.033269 - Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019 RIS.8892
 • Bijlage bij 18.033269 - Detailinofrmatie productie behorend bij de voorjaarsrapportage 2018 RUD RIS.8893
 • Bijlage bij 18.033269 - Overzicht (concept-) zienswijzen raden en provincie Drenthe RIS.8894
 • Bijlage bij 18.033269 - Voorjaarsrapportage Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018 RIS.8895
19-07-2018
Beƫindiging dienstverband directeur-bestuurder Stichting De Toegang
19-07-2018
Dienstverleningshandvest
Bijlagen

Dienstverleningshandvest

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.032946 - Dienstverleningshandvest RIS.8886
19-07-2018
Uitwerking inzet middelen Kindpakket 2018
19-07-2018
Ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastraat
Bijlagen

Ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastraat

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.033190 - Bijlage 1: Overzicht reacties inloopbijeenkomst 19 juni 2018 RIS.8883
 • Bijlage bij 18.033190 - Bijlage 2: Inrichtingsvarianten schetsontwerp Hoofdstraat-Zuid RIS.8884
19-07-2018
Jaarrekening 2017 Noorderdierenpark B.V.
Bijlagen

Jaarrekening 2017 Noorderdierenpark B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.033120 - Jaarrekening 2017 Noorderdierenpark B.V. RIS.8887
 • Bijlage bij 18.033120 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant RIS.8888
19-07-2018
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex. art. 38 RvO CDA - Infill kunstgrasvelden
19-07-2018
Kindcentrum Emmerhout
19-07-2018
Beleidsregels Participatiewet 2018
Bijlagen

Beleidsregels Participatiewet 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.030895 - Beleidsregels Participatiewet 2018 RIS.8885
 • Bijlage bij 18.030895 - Overzicht aanpassingen beleidsregels RIS.8889
12-07-2018
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen ex art. 38 RvO SP - Wijziging Dienstenrichtlijn
12-07-2018
Zorgverzekering op Maat 2018
Bijlagen

Zorgverzekering op Maat 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.030576 - Evaluatie Zorgverzekering op Maat RIS.8879
12-07-2018
Jaarverslag uitvoering Leerplicht / RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters
Bijlagen

Jaarverslag uitvoering Leerplicht / RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.027556 - Jaarverslag uitvoering Leerplicht/RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters RIS.8880
11-07-2018
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Alternatief voor infill kunstgrasvelden
05-07-2018
1e Kwartaalrapportage van 2018 van de RUD
Bijlagen

1e Kwartaalrapportage van 2018 van de RUD

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.026311 - Rapportage 1e kwartaal 2018 RUD Drenthe RIS.8833
04-07-2018
Eindverantwoording investeringen DPE Next
Bijlagen

Eindverantwoording investeringen DPE Next

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.021374 - Bestede kosten DPE Next RIS.8830
 • Bijlage bij 18.021374 - Controleverklaring BDO Bestedingsplan 2017 Noorderdierenpark B.V. RIS.8831
03-07-2018
Ontwikkelingen huisvesting VNN
02-07-2018
Initiatiefvoorstel fractie PVV
02-07-2018
Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijken
Bijlagen

Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijken

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.027949 Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken RIS.8817
02-07-2018
Verlenging contract Wmo- hulpmiddelen
02-07-2018
Reisverslag China 23-31 mei
02-07-2018
Nieuwe vormen van huwelijksvoltrekkingen
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 2) + bijlagen
Bijlagen

Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 2) + bijlagen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 19 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8855
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 20 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8856
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 21 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8857
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 22 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8858
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 23 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8859
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 24 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8860
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 25 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8861
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 27 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8862
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 28 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8863
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 29 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8864
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 26 + 30 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8865
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 31 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8866
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 32 (is 18 + aanvulling) - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8867
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 33 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8868
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 34 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8869
 • Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 35 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8870
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 1) + bijlagen
Bijlagen

Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 1) + bijlagen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 1 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8835
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 2 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8836
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 3 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8837
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 4 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8838
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 5 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8839
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 6 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8840
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 7 - Windparken zonneakker Pottendijk RIS.8841
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 8 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8842
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8843
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8844
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8845
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8846
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 11 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8847
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 12 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8848
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 13 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8849
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 14 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8850
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 15 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8851
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 16 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8852
 • Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 17 - Windpark en zonneakker Pottendijk RIS.8853

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad