Brieven aan de Raad

April 2018

26-04-2018
Windenergie Pottendijk, kopiebrief aan Raedthuys en Yard
26-04-2018
Uitspraak Rechtbank Rotterdam inzake Q-park
Bijlagen

Uitspraak Rechtbank Rotterdam inzake Q-park

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.08255 - Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake Q-park RIS.8697
26-04-2018
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019
Bijlagen

Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.080793 - Beleidsregel Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019 RIS.8696
19-04-2018
Windpark Pottendijk
Bijlagen

Windpark Pottendijk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.017262 - Advies commissie MER Energiepark Pottendijk gemeente Emmen RIS.8683
 • Bijlage bij 18.017262 - Reactie VRD op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk 28-02-2018 RIS.8684
 • Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Gasunie op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk RIS.8685
 • Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze dhr. Van Breda op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk RIS.8686
 • Bijlage bij 18.017262 - Reactie VRD Noord op ontwerpstructuurvise Emmen, Windenergie 17-07-2015 RIS.8687
 • Bijlage bij 18.017262 - Reactienota op "concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Pottendijk" RIS.8688
 • Bijlage bij 18.017262 - Reactie gem. Borger-Odoorn op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark RIS.8689
 • Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Yard Energy en Raedthuys concept notitie Energiepark Pottendijk RIS.8690
 • Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Natuur- en milieufederatie Drenthe concept notitie Energiepark RIS.8691
 • Bijlage bij 18.017262 - Reactie Tennet op kennisgeving en terinzagelegging Notitie Energiepark RIS.8692
19-04-2018
Beantwoording vragen ex.art. 38 RvO DOP inzake Wildlands
19-04-2018
Antwoordbrief aan EOP Het Centrum
19-04-2018
Planning & Controldocumenten Noorderdierenpark/Wildlands
Bijlagen

Planning & Controldocumenten Noorderdierenpark/Wildlands

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.006370 - Jaarrekening 2016 Noorderdierenpark B.V., Emmen RIS.8672
 • Bijlage bij 18.006370 - Begroting 2017 RIS.8673
 • Bijlage bij 18.006370 - Begroting 2018 RIS.8674
 • Bijlage bij RA18.0039 - Memo griffier bij planning & controldocumenten Noorderdierenpark/Wildlands RIS.8675
12-04-2018
Nieuw parkeersysteem
10-04-2018
Afhandeling openstaande schademeldingen voorafgaand aan een nieuw protocol
10-04-2018
Verlenging beantwoording vragen ex.art. 38 RvO van DOP
10-04-2018
Stand van zaken Dutch Techzone
09-04-2018
Reis China burgemeester en wethouder EZ mei
05-04-2018
Carbidschieten 2017
04-04-2018
Rapportage Emmen Vernieuwt Q1 tot en met Q4 2017
Bijlagen

Rapportage Emmen Vernieuwt Q1 tot en met Q4 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.013638 - Rapportage Emmen Vernieuwt Q1 t/m Q4 2017 RIS.8632
04-04-2018
Categoriale Verklaring van geen Bedenking
24-04-2018
Reactie wethouder Otter op vragen cie. W&R van 09-04-2018 structuurvisie herprogrammering woningbouw
24-04-2018
Antwoordbrief wethouder Otter inzake motie 5 van 30 juni 2016: verbeteren dienstverlening
19-04-2018
Vooraankondiging informatie-avond college aan raad inzake ontwikkelingen Treant
17-04-2018
Brief wethouder Kleine inzake "Toolbox"
04-04-2018
Beantwoording vraag commissie BME 11 januari jl. inzake verwijdering postbus Nieuw-Amsterdam

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad