Brieven aan de Raad

Oktober 2018

31-10-2018
Benoeming loco-secretarissen
29-10-2018
Lokaal Akkoord 2019-2024
Bijlagen

Lokaal Akkoord 2019-2024

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.045112 - Lokaal akkoord Emmen 2019-2024 RIS.9000
22-10-2018
Uitkomsten septembercirculaire 2018.
Bijlagen

Uitkomsten septembercirculaire 2018.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.046473 : VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019 RIS.8998
17-10-2018
Stand van zaken implementeren maatregelen AVG
Bijlagen

Stand van zaken implementeren maatregelen AVG

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.042478 - Privacyreglement gemeente Emmen RIS.8986
 • Bijlage bij 18.042478 - Reglement Taken en bevoegdheden functionaris voor Gegevensbescherming RIS.8987
 • Bijlage bij 18.042478 - Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens - Privacyverklaring RIS.8988
 • Bijlage bij 18.042478 - Visiedocument Privacy & persoonsgegevensbescherming gemeente Emmen RIS.8989
15-10-2018
Controleprotocol 2018
Bijlagen

Controleprotocol 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.045545 - Controleprotocol 2018 RIS.8980
15-10-2018
Bijdrage Emmen actieprogramma Vitale Vakantieparken
15-10-2018
Raadsvragen Wifi4EU
15-10-2018
Matchingsapp Klik
11-10-2018
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO 50PLUS - Wildlands Adventure Zoo
10-10-2018
Intrekking beschikkingen subsidieverleningen Stichting Catch
10-10-2018
Stand van zaken Stichting de Toegang
04-10-2018
Vervanging kunstgrasveld DZOH
04-10-2018
Collegeprogramma 2018-2022
Bijlagen

Collegeprogramma 2018-2022

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.043813 - Collegeprogramma 2018 "Samen investeren!" RIS.8977
04-10-2018
Wmo eigen bijdrage
04-10-2018
Buitenlandse reis burgemeester
04-10-2018
Parkeerexploitatie
Bijlagen

Parkeerexploitatie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij brief 18.033516 - Parkeerexploitatie RIS.8978
31-10-2018
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Overlast hondenpoep
30-10-2018
Bericht van wethouder Wanders inzake Uitspraak Centrale Raad van Beroep
29-10-2018
Bericht weth. Van der Weide inzake vraag D66 over Operatie Steenbreek
16-10-2018
Brief weth. Van der Weide - Uitspraak rechtbank beroep weigering vergunninng vergistingsinstallatie

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad