Brieven aan de Raad

December 2018

20-12-2018
Nota grondprijzen 2019
Bijlagen

Nota grondprijzen 2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.058421 - Nota grondprijzen 2019 RIS.9105
20-12-2018
Indexering vergoeding raads- en commissieleden 2019
20-12-2018
Subsidieverlening Welzijnsorganisatie Sedna 2019
Bijlagen

Subsidieverlening Welzijnsorganisatie Sedna 2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.057275 - Subsidieaanvraag Welzijnsorganisatie Sedna RIS.9106
 • Bijlage bij 18.057275 - Brief aan Welzijnsorganisatie Sedna Subsidieverlening 2019 RIS.9107
20-12-2018
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO SP - Sanering asbestdaken
20-12-2018
Inspectieonderzoek bestuurlijk handelen Samenwerkingsverband 22.02 PO en bekostiging vraagstuk
Bijlagen

Inspectieonderzoek bestuurlijk handelen Samenwerkingsverband 22.02 PO en bekostiging vraagstuk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.054981 - Inspectierapport stichting Samenwerkingsverband 22-02 RIS.9103
20-12-2018
Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en Jaarplan politie 2019
Bijlagen

Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en Jaarplan politie 2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.054121 Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 RIS.9111
 • Bijlage bij 18.054121 Jaarplan Politie 2019 RIS.9112
20-12-2018
We The North Noordelijk Regioprofiel
Bijlagen

We The North Noordelijk Regioprofiel

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.052529 - We the North Noordelijk regioprofiel RIS.9104
20-12-2018
Aanpak sanering asbestdaken
Bijlagen

Aanpak sanering asbestdaken

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.044938 - Projectplan aanpak sanering asbestdaken RIS.9113
18-12-2018
Wensen en bedenkingen Wildlands
06-12-2018
Stand van zaken De Toegang
06-12-2018
Prestatieafspraken 2019 met Lefier, Domesta en Woonservice
Bijlagen

Prestatieafspraken 2019 met Lefier, Domesta en Woonservice

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Lefier RIS.9087
 • Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Domesta RIS.9088
 • Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Woonservice RIS.9089
06-12-2018
Selfiespot Raadhuisplein
06-12-2018
Afhandeling motie Kinderpardon
03-12-2018
Verlenging termijn beantw. vragen ex.art. 38RvO SP inzake sanering asbestdaken
03-12-2018
Beantwoording vragen ex.art. 38 RvO WE inzake hondenpoep
03-12-2018
Intentieverklaring Drentse Overheden Regionale energiestrategie
03-12-2018
Benoeming nieuwe bestuurder Stichting De Toegang
13-12-2018
Beantwoording door weth. Van der Weide inzake vraag Bestemmingsplan Schoonebeek, Het Schut 44
06-12-2018
Brief dhr. Arends inzake beƫindiging wethouderschap gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad