Brieven aan de Raad

Februari 2018

26-02-2018
Parkredactie creatief Mensenpark
Bijlagen

Parkredactie creatief Mensenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.009464 - Voorwaarts creatief mensenpark Emmen RIS.8599
26-02-2018
Bestuursrapportage 2e helft 2017 en de concept kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Drenthe (VRD).
Bijlagen

Bestuursrapportage 2e helft 2017 en de concept kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bestuursrapp. 2 helft 2017 en concept Kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Drenth RIS.8600
22-02-2018
Realisatie ambitie uitstroom gerechtigden 2017
22-02-2018
Afhandeling motie 4 sport
21-02-2018
Rapportage Tuinbouwstimulering
21-02-2018
Tekort jeugdhulp 2017
19-02-2018
AREA Reiniging N.V.
16-02-2018
Samenwerkingsovereenkomst Chemport
15-02-2018
Uitnodiging voor bijeenkomst nieuwe inwoners op dinsdag 13 maart 2018
15-02-2018
Portefeuilleverdeling college van B&W m.i.v. 15 februari 2018
15-02-2018
Afhandeling Motie 3 (Rensenpark)
15-02-2018
Evaluatie Zorgverzekering op Maat
Bijlagen

Evaluatie Zorgverzekering op Maat

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.005966 - Evaluatie Zorgverzekering op Maat RIS.8594
15-02-2018
Kaderbrief 2019 GGD Drenthe
Bijlagen

Kaderbrief 2019 GGD Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.003610 - Kaderbrief 2019 GGD Drenthe RIS.8590
14-02-2018
Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten
12-02-2018
Reactie op brief van EOP De Monden betreffende buurtsupport
08-02-2018
Locatiekeuze sporthal Emmer-Compascuum
08-02-2018
Overdracht lichtmasten
08-02-2018
Informatie over afhandeling van de motie inzet jeugd GGZ op scholen (RA17.0046)
05-02-2018
Nota grondprijzen 2018
Bijlagen

Nota grondprijzen 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.002819 - Gemeente Emmen nota grondprijzen 2018 RIS.8579
05-02-2018
Geluidreductieplan Bargermeer met verlengde looptijd
Bijlagen

Geluidreductieplan Bargermeer met verlengde looptijd

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.101553 - Geluidreductieplan Bargermeer RIS.8578
05-02-2018
Inhoudelijke reactie op Evaluatierapport Marketing Emmen
Bijlagen

Inhoudelijke reactie op Evaluatierapport Marketing Emmen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 17.097116 - Evaluatierapport Marketing Emmen van 14 november 2016 RIS.8580
21-02-2018
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Monitoring Wildlands vanaf 1 januari 2017
20-02-2018
Schr. vragen ex art. 38 RvO DOP - Bezoekersaantallen Wildlands 2016-2017; oude park 2014-2015
31-01-2018
Brief wethouder Bos inzake indienen ontslag als wethouder van de gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad