Brieven aan de Raad

Mei 2018

30-05-2018
Portefeuilleverdeling college, locoburgemeesterschap, vervangingsregeling
29-05-2018
Gewijzigde Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk/ Dutch TechZone
Bijlagen

Gewijzigde Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk/ Dutch TechZone

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.021707 - Evaluatie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (BRVvW) 2017 RIS.8771
 • Bijlage bij 18.021707 - Bedrijvenregeling Dutch TechZone RIS.8772
28-05-2018
Geactualiseerd programmaplan Emmen Vernieuwt
Bijlagen

Geactualiseerd programmaplan Emmen Vernieuwt

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.018068 - Porgrammaplan Emmen Vernieuwt (geactualiseerd) RIS.8735
 • Bijlage bij 18.018068 - Bijlage 1 - Totaaloverzicht Emmen Vernieuwt (programma's en projectgroepen) RIS.8736
 • Bijlage bij 18.018068 - Totaaloverzicht projecten en activiteiten Emmen Vernieuwt RIS.8737
 • Bijlage bij 18.018068 - Bevoegdhedenmatrix Emmen Vernieuwt op hoofdlijnen RIS.8738
 • Bijlage bij 18.018068 - Begroting 2018 e.v. programmabureau Emmen Vernieuwt (proceskosten) RIS.8739
28-05-2018
Ontwikkelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg)
Bijlagen

Ontwikkelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.023121 - VNG Ledenbrief 18/003: 2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels VNG RIS.8734
14-05-2018
Gemeentefonds - Uitkomsten maartcirculaire 2018
14-05-2018
Vaststelling werkwijze Ronde tafel Overleg, Omgang Nieuwe Initiatieven
Bijlagen

Vaststelling werkwijze Ronde tafel Overleg, Omgang Nieuwe Initiatieven

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.019673 - Evaluatierapport Ronde Tafel Overleg (uitkomsten) RIS.8708
 • Bijlage bij 18.019673 - Evaluatie Ronde Tafel Overleg (opdracht en opzet) RIS.8709
14-05-2018
Project "Afwaarderen Nieuw-Amsterdamsestraat - Ermerweg"
14-05-2018
Uitvoering motie Begrotingsraad 06-11-2017 en 09-11-2017 inz. herhuisvesting vakcollege Esdal Campus
14-05-2018
Uitvoeringsplan 2018 van de energienota 2017-2020
Bijlagen

Uitvoeringsplan 2018 van de energienota 2017-2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.000489 - Uitvoeringsplan 2018 Energienota 2017-2020 RIS.8710
01-05-2018
Stand van zaken ontwikkeling Klazienaveen - Noord (droomkavels)
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - ZON (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8789 t/m RIS.8796)
Bijlagen

Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - ZON (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8789 t/m RIS.8796)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aanvraag Zonnepark RIS.8789
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aard en omvang activiteiten RIS.8790
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Brochure hekwerk RIS.8791
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Uitvoeren werkzaamheden RIS.8792
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Beoordeling Flora- en Faunaonderzoek RIS.8793
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Profielen RIS.8794
 • Bijlage bij 18.025043 Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk RIS.8795
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Situatietekening Energiepark RIS.8796
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - Wind (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8773 t/m RIS.8788)
Bijlagen

Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - Wind (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8773 t/m RIS.8788)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Toelichting op aanvraag RIS.8773
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Inrichtingsrekening RIS.8774
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Aanzichtstekeningen RIS.8775
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Situatietekening RIS.8776
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Tekeningen Inkoopstation RIS.8778
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Ruimtelijke Onderbouwing RIS.8779
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Onderzoek akoestiek en slagschaduw RIS.8780
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Archeologisch onderzoek RIS.8781
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Nordex RIS.8782
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Siemens RIS.8783
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind -Tekening Nordex RIS.8784
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - MER RIS.8785
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Bijlagen MER RIS.8786
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Notitie extra posities en turbinetypen RIS.8787
 • Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Brochure hekwerk RIS.8788
29-05-2018
Antwoordbrief wethouder Van der Weide op vragen uit de commissievergadering van 17 mei 2018
28-05-2018
Antwoordbrief wethouder Otter op vraag raadsvoorstel: "1e wijziging Tarieventabel leges Emmen 2018"
17-05-2018
Brief wethouder Otter i.v.m. later toezenden jaarstukken 2017
08-05-2018
Reactie weth. Otter op vragen cie W&R van 5 febr. 2018: aanvullende informatie slooppanden Klaz'veen
25-04-2018
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 18.019987 - Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017 RIS.8740

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad