Brieven aan de Raad

April 2019

26-04-2019
Staat van de gemeentelijke informatiehuishouding
Bijlagen

Staat van de gemeentelijke informatiehuishouding

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009184 - Zelfbeoordeling archiefbeheer gemeente Emmen over 2018 RIS.9233
 • Bijlage bij 19.009184 - Burgerjaarverslag gemeentearchief 2018 RIS.9234
25-04-2019
Rapport een schoon en leefbaar huis 2018
Bijlagen

Rapport een schoon en leefbaar huis 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.008170 - Rapport een schoon en leefbaar huis 2018 RIS.9223
25-04-2019
Onderzoeksplan art. 213a gemeentewet
Bijlagen

Onderzoeksplan art. 213a gemeentewet

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009469 - Onderzoeksplan art. 213a onderzoeken 2019 RIS.9230
25-04-2019
Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen)
Bijlagen

Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen)

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.008695 - Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen) RIS.9231
18-04-2019
C-discussie horecavisie
Bijlagen

C-discussie horecavisie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009043 - Plan van Aanpak Horecavisie Emmen RIS.9218
18-04-2019
Verlenging werkingsduur VTH-Beleid
Bijlagen

Verlenging werkingsduur VTH-Beleid

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.008729 - Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving RIS.9219
17-04-2019
Bestuursovereenkomst COA
11-04-2019
Brief aan de formateur Gedeputeerde Staten van Drenthe
08-04-2019
Reactie op brief Vereniging PLB Nieuw-Weerdinge
18-04-2019
Informatie wethouder Rink inzake was- en strijkdienst
17-04-2019
Mededeling wethouder Otter over tarieventabel leges
11-04-2019
Brief wethouder Van der Weide: Drentse windgemeenten - geluidsmetingen en gezondheidsonderzoek
04-04-2019
Beantwoording vraag van D66 inzake cultuurhistorische waardenkaart door weth. Otter

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad