Brieven aan de Raad

Juli 2019

30-07-2019
Verlenging termijn beantw. vragen ex.art. 38 RvO D66 en VVD - Openbaarheid van het subsidieregister
18-07-2019
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO D66 en VVD - Openbaarheid subsidieregister
11-07-2019
Evaluatie paasvuren 2019
11-07-2019
Stand van zaken maatwerk sociaal domein
11-07-2019
Beantwoording vragen art. 38 RvO VVD-fractie inzake parkeerexploitatie
11-07-2019
Wassen en strijken
11-07-2019
Beantwoording brief aan de GMR
11-07-2019
Jaarrekening 2018 Noorderdierenpark B.V.
Bijlagen

Jaarrekening 2018 Noorderdierenpark B.V.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010656 - Jaarrekening 2018 Noorderdierenpark B.V. RIS.9354
11-07-2019
Aanbieding Jaarplan VTH 2019
Bijlagen

Aanbieding Jaarplan VTH 2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010300 - Jaarverslag VTH 2019 RIS.9355
09-07-2019
Vragen ex.art. 38 RvO fractie D66 inzake blowverbod
04-07-2019
Ontwikkelingen herinrichting 'Het Oude Centrum'
Bijlagen

Ontwikkelingen herinrichting 'Het Oude Centrum'

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij brief 19.010605 - Schetsontwerp Het Oude Centrum RIS.9342
04-07-2019
Ontwikkellingen reconstructie Boermarkeweg
Bijlagen

Ontwikkellingen reconstructie Boermarkeweg

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009185 - Uitgangspunten schetsontwerp reconstructie Boermarkeweg RIS.9348
 • Bijlage bij 19.009185 - Schetsontwerp reconstructie Boermarkeweg RIS.9349
04-07-2019
Haalbaarheidsonderzoek railterminal Emmtec
04-07-2019
Pilot duurzame kunstgrasvelden
04-07-2019
Omgevingswet - Routekaart en startnotitie Omgevingsvisie
Bijlagen

Omgevingswet - Routekaart en startnotitie Omgevingsvisie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010393 - Routekaart naar een Omgevingsvisie RIS.9346
 • Bijlage bijj 19.010392 - Startnotitie omgevingsvisie gemeente Emmen RIS.9347
04-07-2019
Verlenging contract Wmo-hulpmiddelen
01-07-2019
Informatie met betrekking tot taakstelling voorliggend veld
01-07-2019
Evaluatie project Zorgverzekering op Maat 2018
Bijlagen

Evaluatie project Zorgverzekering op Maat 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010135 Evaluatie Zorgverzekering op Maat 2018 RIS.9332
22-07-2019
Brief burger inzake Wildlands
10-07-2019
Brief wethouder Otter met betrekking tot reservemutaties besproken in de raad van 27 juni jl.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad