Brieven aan de Raad

November 2019

28-11-2019
Cliëntenervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet 2018
Bijlagen

Cliëntenervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.012967 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 gemeente Emmen RIS.9529
 • Bijlage bij 19.012967 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019 gemeente Emmen RIS.9530
28-11-2019
Beleidsregels voor het gemeentelijk evenementenbeleid tot 2024
Bijlagen

Beleidsregels voor het gemeentelijk evenementenbeleid tot 2024

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.012915 Beleidsregels voor gem. evenementen tot 2024 RIS.9515
28-11-2019
Ophogen zonnelening 2019 gemeente Emmen
26-11-2019
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Zorginstellingen
20-11-2019
Cultuurmonitor 2019
20-11-2019
Nieuwe voorzieningen en tarieven Beschermd Wonen
Bijlagen

Nieuwe voorzieningen en tarieven Beschermd Wonen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.012619 - Voorzieningen Beschermd Wonen RIS.9479
19-11-2019
Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018
Bijlagen

Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.012843 - Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 gemeente Emmen RIS.9474
 • Bijlage bij 19.012843 - Jaarverslag en Jaarrekening RUD Drenthe 2018 RIS.9475
18-11-2019
Beantwoording vragen ex art. 38 RvO fractie SP inzake Extra rijksbudget jeugdzorg
18-11-2019
Verdaging beantwoording vragen ex art. 38 RvO over lage waterpeil Grote en Kleine Rietplas
13-11-2019
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! - Straatwerk o.a. beschermde dorpsgezichten
07-11-2019
Incident Emlichheim injectie retourwater oliewinning
07-11-2019
Nota bodembeheer en PFAS
04-11-2019
Deelname Panorama Lokaal
04-11-2019
Mogelijkheden Enexis
28-11-2019
Antwoordbrief wethouder Otter inzake vraag beschikbaarheid bouwkavels Klazienaveen
27-11-2019
Informatie wethouder Otter over de actuele situatie rondom De Tussenstee
25-11-2019
Brief wethouder Otter inzake online vindbaarheid projectinformatie van de gemeente Emmen
05-11-2019
Subsidieregister 2018
04-11-2019
Antwoordbrief weth. Rink inzake abonnementstarief WMO-hulpmiddelen
04-11-2019
Antwoordbrief weth. Otter inzake gewijzigd raadsvoorstel begroting 2020

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad