Brieven aan de Raad

December 2019

18-12-2019
Schriftelijke afhandeling rondvraag commissie BME over bezorging huis-aan-huis kranten
18-12-2019
Antwoordbrief wethouder Rink op vragen van de VVD over evenementenbeleid
09-12-2019
Antwoordbrief weth. Rink over maatschappelijke opvang
09-12-2019
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vragen over Besluit Begrotingswijzigingen 2019-02 (RA19.0076)
05-12-2019
Informatie weth. Kleine inzake beantwoording vraag WMO-raad over verordening Jeugdhulp
17-12-2019
Uitnodiging interne nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Emmen
12-12-2019
Beantwoording vragen ex art.38 RvO VEVN - Waterpeil Grote en Kleine Rietplas
20-12-2019
C-discussie Perspectief op Jeugd
Bijlagen

C-discussie Perspectief op Jeugd

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.013442 - Perspectief op jeugd RIS.9556
 • Bijlage bij 19.013442 - Analyse tekorten jeugd Drenthe - bestuurlijk transformatie akkoord RIS.9557
19-12-2019
Bestuursbegroting OOE 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024
Bijlagen

Bestuursbegroting OOE 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.013437 Bestuursbegroting OOE 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 RIS.9555
05-12-2019
Verslag IJslandreis
04-12-2019
Gewijzigde verordening Afvalstoffenheffing
17-12-2019
Prestatieafspraken woningcorporaties voor 2020
Bijlagen

Prestatieafspraken woningcorporaties voor 2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.013155 - Prestatieafspraken Gemeente Emmen - Woonzorg Nederland 2020-2024 RIS.9546
 • Bijlage bij 19.013155 - Oplegger Prestatieafspraken RIS.9547
06-12-2019
Lening Veenpark
10-12-2019
Afhandeling motie "Orange the world"
05-12-2019
Quickwins Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastraat
05-12-2019
Jaarprogramma bodem 2020 en jaarverslag bodem 2018
Bijlagen

Jaarprogramma bodem 2020 en jaarverslag bodem 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.012483 - Uitvoeringsjaarplan Bodem 2020 gemeente Emmen RIS.9521
 • Bijlage bij 19.012483 - Jaarverslag Bodem 2018 Wbb RIS.9522
19-12-2019
Visie bestaande bebouwing Rensenpark

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad