Brieven aan de Raad

Mei 2019

29-05-2019
Bevindingen Auditcommissie jaarstukken 2018
28-05-2019
Uitnodiging voor bijeenkomst over financiële situatie
28-05-2019
Jaarverslag ombudsman sociaal domein
Bijlagen

Jaarverslag ombudsman sociaal domein

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009651 - Jaarverslag ombudsman sociaal domein gemeente Emmen RIS.9300
27-05-2019
Onderzoeksrapport RKE 'Citymarketing Emmen tegen het licht gehouden'
Bijlagen

Onderzoeksrapport RKE 'Citymarketing Emmen tegen het licht gehouden'

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010077 - Eindrapportage Citymarketing Emmen tegen het licht gehouden RIS.9299
24-05-2019
Regionale energiestrategie
22-05-2019
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO VVD - Exploitatie gemeentelijke parkeerplaatsen
16-05-2019
Rapportage Emmen Vernieuwt 2018
Bijlagen

Rapportage Emmen Vernieuwt 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.008734 - Rapportage Emmen Vernieuwt 2018 RIS.9261
14-05-2019
GZI Next: energy hub Emmen en de betekenis voor de regionale economie
09-05-2019
Zienswijze bij motie GZI next
09-05-2019
Jaarverslag uitvoering team Jongeren & Leerplicht Menso 2018
09-05-2019
Aanvraag omgevingsvergunning host klazienaveen bv
Bijlagen

Aanvraag omgevingsvergunning host klazienaveen bv

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009740 Verzoek Host tot voortzetting behandeling aanvraag vergunning Gantel 37 RIS.9237
 • Bijlage bij 19.009740 Aanvraaggegevens Gantel 37 RIS.9238
 • Bijlage bij brief 19.009740 Materialen en kleurenstaat Gantel 37 RIS.9239
 • Tekeningen behorende bij brief 19.009740 Gantel 37 - deel 1 RIS.9240
 • Tekeningen behorende bij brief 19.009740 Gantel 37 - deel 2 RIS.9241
16-05-2019
Antwoordbrief weth. Kleine op vraag LEF!-fractie over aantal verleende vrijstellingen Leerplicht

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad