Brieven aan de Raad

Juni 2019

05-06-2020
Resultaten burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente 2018
Bijlagen

Resultaten burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.009865 - Resultaten Burgerpeiling Waar staat je gemeente 2018 RIS.9314
 • Bijlage bij 19.009865 - Resultaten burgerpeiling Waar staat je Gemeente 2018 - Angelslo RIS.9315
25-06-2019
Perspectief op Werk 2019-2021
Bijlagen

Perspectief op Werk 2019-2021

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij19.009800 - Plan van aanpak Perspectief op Werk RIS.9325
18-06-2019
Uitstel beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie inzake parkeerexploitatie
18-06-2019
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2018
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010158 - Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2018 RIS.9317
17-06-2019
Voortgang inzake aanbevelingen managementletter
Bijlagen

Voortgang inzake aanbevelingen managementletter

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 19.010087 Voortgang inzake aanbevelingen managementletter RIS.9316
17-06-2019
Informerende brief beleidsvoornemens Beschermd Wonen
17-06-2019
Realisatie taakstelling Area
13-06-2019
Actualisatie financieel perspectief 2019-2023
12-06-2019
Reactie op accountantsverslag BDO Audit & Assurance B.V.
12-06-2019
Reactie college op de bevindingen van de Auditcommissie jaarstukken 2018
27-06-2019
Brief wethouder Otter inzake informatie over een aantal zaken rondom Wildlands
19-06-2019
Beantwoording vragen bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 121-123"
11-06-2019
Brief wethouder Otter inzake beantwoording op vraag CDA over zonnepanelen op gem. schoolgebouwen
11-06-2019
Brief wethouder Rink inz. wijziging v.d. Verord. maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad