Brieven aan de Raad

Januari 2021

28-01-2021
Verlenging van de geldigheidsduur van het Beleidsplan VTH 2015-2020
Bijlagen

Verlenging van de geldigheidsduur van het Beleidsplan VTH 2015-2020

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 21.000119 - Beleidsplan VTH 2015-2020 RIS.10039
27-01-2021
Stand van zaken juridische procedure Pand 88
21-01-2021
Coronadashboard Emmen
21-01-2021
Uitkomsten decembercirculaire 2020 (gemeentefonds), Corona compensatie en overige onderwerpen
13-01-2021
Meerjarenbudgetten 2018-2020 en 2021-2023 Erkende Overlegpartners
13-01-2021
Inzet ombudsman sociaal domein en kwaliteitsmeting schoonmaakondersteuning
08-01-2021
Mededelingen Corona
26-01-2021
Bericht burgemeester Van Oosterhout over vaccinatielocatie in Emmen
26-01-2021
Brief wethouder Van der Weide inzake raadsvoorstel "Bouw sporthal Emmer-Compascuum"
25-01-2021
Beantwoording vraag door wethouder Kleine over deelname voorscholen
20-01-2021
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen in commissie BME van 14-1-2021- assurantie eigen risico
18-01-2021
Antwoordbrief burgemeester op vraag van ChristenUnie in commissie BME van 14 januari 2021
12-01-2021
Beantwoording toezegging commissie Wonen & Ruimte 30-11-2020 - Station Emmen Zuid
04-01-2021
Brief wethouder Kleine inzake verhuizing tijdelijke opvang dak- en thuisloze mensen Emmermeer

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad