Brieven aan de Raad

Februari 2021

25-02-2021
Fietsenkelder Emmen centrum
18-02-2021
Hoogspanningsstation Veenoord
18-02-2021
Masterplanning 2021 (Planning & Controlcyclus)
18-02-2021
Actualisatie beleidsregels jeugdzorg
17-02-2021
Stand van zaken organisatie verkiezingen (in coronatijd)
17-02-2021
Aanpak dak- en thuisloosheid pilot Interwonen
16-02-2021
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Bijlagen

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 21.000147 - Plan van aanpak brede aanpak dak- en thuisloosheid RIS.10055
16-02-2021
Motie Frisse start na corona
Bijlagen

Motie Frisse start na corona

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 21.000190 - Motie Frisse start na corona RIS.10053
11-02-2021
Schriftelijke vragen ex.art. 38 RvO GroenLinks - Opslag kernafval in Duitse zoutkoepels
04-02-2021
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO VVD - Buurtsportcoaches
25-02-2021
Subsidieregister 2020
22-02-2021
Brief wethouder Wanders betreffende administratieve verwerking TOZO1
08-02-2021
Brief wethouder Van der Weide inzake Kapvergunning lindes Hoofdstraat
04-02-2021
Brief weth. Kleine inzake tijdelijke opvang dak- en thuislozen
02-02-2021
Brief wethouder Otter inzake tijdelijke verhuur Weerdingerstraat 241 - extra BRP-straat
01-02-2021
Antwoordbrief wethouder Van der Weide op vraag D66 in commissie Samenleving 1-12-2020

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad