Brieven aan de Raad

Maart 2021

25-03-2021
Toiletvoorziening, cameratoezicht en speelvoorziening Grote Rietplas
25-03-2021
Jaarverslag Ombudsman Sociaal Domein 2020
25-03-2021
Inzet Ombudsman Sociaal Domein en kwaliteitsmeting schoonmaakondersteuning
24-03-2021
Perspectiefbrief 2021
24-03-2021
Evaluatierapport toegangsproces
Bijlagen

Evaluatierapport toegangsproces

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000237 - Rapport evaluatie toegangsproces RIS.10095
 • Bijlage bij 21.000237 - Reactie stichting de Toegang op evaluatierapport RIS.10096
18-03-2021
Addendum kaderbrief RUD Drenthe 2022
Bijlagen

Addendum kaderbrief RUD Drenthe 2022

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Brief wethouder Otter inzake aanvulling op kaderbrief RUD 2022 RIS.10068
12-03-2021
Masterplan Veenpark
Bijlagen

Masterplan Veenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000448 - Masterplan Veenpark RIS.10074
 • Bijlage bij 21.000448 - Plan van Aanpak Veenpark RIS.10075
 • Bijlage bij 21.000448 - Financiële bijlage Veenpark RIS.10076
11-03-2021
Compensatie maatschappelijke instellingen voor effecten corona
11-03-2021
Voorlopige uitkomsten herziening van het gemeentefonds
Bijlagen

Voorlopige uitkomsten herziening van het gemeentefonds

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000400 - Brief aan Raad voor het Openbaar Bestuur RIS.10079
08-03-2021
Reacties op de kaderbrieven 2022 van de GGD Drenthe en de VRD.
04-03-2021
Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe
Bijlagen

Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000405 - Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe RIS.10066
04-03-2021
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO GroenLinks - Opslag kernafval
04-03-2021
Voortgang jeugdhulp 2021
03-03-2021
Start planvorming transformatie kelders Biochron
25-03-2021
Gewijzigde aanpak bestrijding eikenprocessierups
23-03-2021
Brief wethouder Otter inzake Beleidsregel kantoor en organisatiekosten
22-03-2021
Brief wethouder Otter inzake Subsidieregister 2020 - 2019 - 2018

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad