Brieven aan de Raad

Mei 2021

12-05-2021
Antwoordbrief wethouder Wanders mbt stand van zaken gedupeerden kinderopvangtoeslag
26-05-2021
Motie Schone Lucht Akkoord
20-05-2021
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO D66 - Slecht levensgedrag
20-05-2021
Wegbeheer gemeente Emmen Kwaliteit en ontwikkeling
Bijlagen

Wegbeheer gemeente Emmen Kwaliteit en ontwikkeling

 • Onderwerp
 • Stukken
20-05-2021
Rapportage en vervolg pilot bodemdaling Nieuw-Amsterdam e.o.
20-05-2021
Aanbiedingsbrief memo c-discussie Adviesrecht gemeenteraad afwijkingen Omgevingsplan en Participatie
Bijlagen

Aanbiedingsbrief memo c-discussie Adviesrecht gemeenteraad afwijkingen Omgevingsplan en Participatie

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Memo C-discussie: Adviesrecht gemeenteraad afwijkingen Omgevingsplan & Participatie RIS.10186
 • Bijlage bij 21.000628 - VVGB-lijst RIS.10215
20-05-2021
Drentse Zonneroute A37
19-05-2021
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 DTZ
Bijlagen

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 DTZ

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000626 - Jaarverslag 2020 Dutch TechZone (DTZ) RIS.10208
 • Bijlage bij 21.000626 - Jaarplan 2021 Dutch TechZone (DTZ) RIS.10209
19-05-2021
Overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen
Bijlagen

Overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000625 - Overdrachtsbrief opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen RIS.10205
 • Bijlage bij 21.000625 - Overdrachtscontract RIS.10206
 • Bijlage bij 21.000625 - Informatiebrief aan de minister RIS.10207
17-05-2021
Aanvraag subsidie Volkshuisvestingsfonds
17-05-2021
Wet inburgering 2021
Bijlagen

Wet inburgering 2021

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage1 bij 21.000612 Wet inburgering RIS.10171
 • Bijlage 2 bij 21.000612 Wet inburgering RIS.10172
17-05-2021
Nadere regels verruiming terrassen gedurende corona
12-05-2021
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO CDA - Snorfietsen in de gemeente Emmen
17-05-2021
Project Biochron / CBK Rensenpark
Bijlagen

Project Biochron / CBK Rensenpark

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000609 Projectplan RIS.10203
12-05-2021
Recreatieve waarden Rietplas verbeteren
Bijlagen

Recreatieve waarden Rietplas verbeteren

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000608 - Brief aan bewoners: uitwerking nieuwsbrief vissen in de Rietplas RIS.10210
 • Bijlage bij 21.000608 - Overzichtskaart recreatieve waarden Grote en Kleine Rietplas RIS.10211
29-04-2021
Aanbiedingsbrief aanvullende informatie Pottendijk
Bijlagen

Aanbiedingsbrief aanvullende informatie Pottendijk

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlagen bij brief 21.000596 Aanvullende informatie overname Energiepark Pottendijk RIS.10144
29-04-2021
Voortgang behandeling motie “Bezuiniging op de EOP’s”

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad