Brieven aan de Raad

Juni 2021

23-06-2021
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO D66 - Slecht levensgedrag
23-06-2021
Aanvraag Regiostedenfonds provincie Drenthe
17-06-2021
Intensivering preventieve jeugdhulp
17-06-2021
Sanering Gat van Reef
Bijlagen

Sanering Gat van Reef

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000708 - Saneringsplan RIS.10244
16-06-2021
Actueel financieel perspectief 2021-2025 (meicirculaire 2021)
16-06-2021
Tussenevaluatie Programma Angelslo
Bijlagen

Tussenevaluatie Programma Angelslo

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000707 - Tussenevaluatie Programma Angelslo RIS.10241
10-06-2021
Vaststellen jaarplan bodem 2021 en jaarverslag bodem 2020
Bijlagen

Vaststellen jaarplan bodem 2021 en jaarverslag bodem 2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000698 - Jaarplan bodem 2021 gemeente Emmen RIS.10232
 • Bijlage bij 21.000698 - Jaarverslag Bodem 2020 Wbb gemeente Emmen RIS.10233
10-06-2021
Bestuurlijk en financieel jaarverslag OBO 2020
Bijlagen

Bestuurlijk en financieel jaarverslag OBO 2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bestuursverslag 2020 Openbaar Onderwijs Emmen RIS.10234
 • Accountantsverklaring jaarrekening 2020 OBO RIS.10235
10-06-2021
Deelname aan de Europese Groene Waterstof Alliantie
09-06-2021
Voortgangsrapportage en aanbevelingen Managementletter en Rekenkameronderzoeken
08-06-2021
Stand van zaken Corona
03-06-2021
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020.
Bijlagen

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020.

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijage bij 21.000671 Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 RIS.10221
02-06-2021
Reactie college op bevindingen auditcommissie jaarstukken 2020
02-06-2021
Wet inburgering
01-06-2021
Reactie op accountantsverslag BDO Audit & Assurance
01-06-2021
Beantwoorden vragen art 38 RvO over opgevoerde snorfietsers
01-06-2021
Beantwoording motie bevordering biodiversiteit
31-05-2021
Besteding post onvoorzien incidenteel eerste kwartaal 2021
31-05-2021
Uitvoering RMC/Leerplicht 2020
Bijlagen

Uitvoering RMC/Leerplicht 2020

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij 21.000648 - Jaarverslag Leerplicht en RMC RIS.10170
31-05-2021
Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, evaluatie bestuursakkoord 2017 en bestuursakkoord 2021-2027
21-06-2021
Nieuwe leverancier hulpmiddelen
17-06-2021
Brief weth. Kleine inzake Proces besluitvorming Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Brieven aan de Raad