Overige brieven

April 2019

16-04-2019
Brief Provincie Drenthe inzake gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)
11-04-2019
Brief RUD Drenthe inzake rapportage t/m 28 februari 2019
10-04-2019
Brief EMCO-groep inzake jaarverslag 2018
10-04-2019
VNG Ledenbrief 19/016: Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest
09-04-2019
Brief Natuur en Milieufederatie Drenthe inzake aanbieding agenda boer, burger en biodiversiteit
05-04-2019
Brandbrief van Ondernemingsraad Elker - Het Poortje over de stagnatie binnen de jeugdzorg
04-04-2019
Uitnodiging aan wethouder Otter inzake pand de Tussenstee in Emnerschans
03-04-2019
Brief burger: In Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'
03-04-2019
Brief Wijkvereniging Woonparc Sandur inzake wijkvisie Woonparc Sandur
02-04-2019
VNG Ledenbrief 19/019: Modelverordening soc. domein en herziening model verordening jeugdhulp en WMO
02-04-2019
GGD Drenthe: aanbieding jaarstukken 2018, kaderbrief 2020 en ontwerp-begroting 2020
02-04-2019
Brief OSOG inzake ongevraagd advies was- en strijkgoed
01-04-2019
Brief Raad van State inzake BP Emmen Nijbracht (KFC)
28-03-2019
Brief JongerenAdviesRaad Emmen inzake advies bijstelling (meerjaren-)begroting 2019-2023
26-03-2019
VNG Ledenbrief 19/014: Ledenraadpleging over beleidsplan van het College voor Arbeidszaken
25-03-2019
Brief voorzitter cli├źntenraad Sedna inzake ongevraagd advies "Veranderingen was- en strijkdienst"
25-03-2019
VNG Ledenbrief 19/013: Voortgang Klimaatakkoord
25-03-2019
VNG Ledenbrief 19/015: Consultatie ivm aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven