Overige brieven

April 2018

11-04-2018
Uitnodiging informatieavond voor omwonenden Energiepark Pottendijk (windenergie)
18-04-2018
GGD Drenthe: Aanbieding jaarstukken 2017, Kaderbrief 2019, begr.wijz. 2018 en ontwerpbegroting 2019
Bijlagen

GGD Drenthe: Aanbieding jaarstukken 2017, Kaderbrief 2019, begr.wijz. 2018 en ontwerpbegroting 2019

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij RIS.8662 - Begrotingswijziging 2018 RIS.8663
  • Bijlage bij RIS.8662 - Beleidsbegroting 2019 inclusief Meerjarenraming 2019-2022 RIS.8664
  • Bijlage bij RIS.8662 - Kaderbrief 2019 RIS.8665
  • Bijlage bij RIS.8662 - Jaarstukken 2017 RIS.8666
  • Bijlage bij RIS.8662 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant RIS.8667
  • Bijlage bij RIS.8662 - Verslag van bevindingen 2017 RIS.8668
  • Bijlage bij RIS.8662 - Financiële gevolgen begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting per gemeente RIS.8669
17-04-2018
Brief Stichting Meer Muziek in de Klas inzake muziekonderwjis in het Primair Onderwijs
17-04-2018
Brief Narionale Ombudsman inzake werk en functie van de ombudsman
13-04-2018
Brief VNG inzake publicatie geactualiseerde toelichting op VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden
12-04-2018
Brief dhr. Wierts inzake windmolens
12-04-2018
Brief Schakelteam Personen met verward gedrag
12-04-2018
Brief Longfonds inzake zorgen over uitstoot door verkeer en houtkachels
12-04-2018
Informatie Kindcentra
12-04-2018
Zienswijze begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe
10-04-2018
Brief Tegenwind Veenkoloniën aan Min. EZK, 2e Kamer en Prov.besturen Groningen en Drenthe
10-04-2018
Verzoek MVO Alliantie Noord Nederland om thema 'sociaal ondernemen'op te nemen in collegeprogramma
10-04-2018
Verzoek ambassadeurs Kindermishandeling 3Noord om Kindermishandeling op te nemen in collegeprogramma
10-04-2018
Informatie van Controle Alt Delete inzake Integrale Veiligheidsplan
10-04-2018
Brief inzake houtstook in de Nederlandse gemeenten
10-04-2018
Brief aan fractievoorzitters over vestigingsbeleid thuissalons en ambulante salons in gemeente Emmen
09-04-2018
Brief namens de Archeologen van Nederland
09-04-2018
Brief Kinderombudsvrouw, mw. Kalverboer
09-04-2018
Brief van Cedris, landelijke vereniging voor Sociale werkgelegenheid en re-integratie
09-04-2018
VNG/LOGA Ledenbrief 18/013: Compensatieregeling AOW op grond reparatie FLO-overgangsrecht brandweer
09-04-2018
Brief dhr. Wolters inzake zelfredzaamheid aan banden bij publiek vervoer speciale doelgroep
05-04-2018
Brief ANKO inzake beroep van kappers op raadsleden
05-04-2018
Brief Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg inzake jeugdzorgwerkers
05-04-2018
Brief platform mijnbouwschade inzake advies aan GS van Drenthe en aan de minister van EZK
05-04-2018
Brief dhr. Stuifbergen inzake reactie op expositie Real Human Bodies in Hampshire Hotel Emmen
05-04-2018
VNG Ledenbrief 18/011: Geactualiseerde toelichting VNG Model Alv
05-04-2018
VNG Ledenbrief 18/012: GT Connect
04-04-2018
Brief inzake gedrag burgemeester Aa en Hunze
04-04-2018
Brief CNV Overheid over goed werkgeverschap
04-04-2018
Brief Vereniging Eigen Huis - bewonersinvloed verdient plek in het te sluiten coalitieakkoord
04-04-2018
Brief stichting van het onderwijs inzake realisatie samenwerkingsverband ten gunste van kindcentra
04-04-2018
Brief social enterprise met oproep sociale ondernemingen een plek te geven in het collegeakkoord
04-04-2018
Brief NVM inzake vijftal aanbevelingen woningmarkt te betrekken bij het coalitieakkoord
03-04-2018
Jaarverslag 2016 en 2017 Comm. voor advies v.d. bezwaarschriften gem. Emmen
29-03-2018
Brief Nationale Ombudsman inzake rol/ondersteuning van de ombudsman
29-03-2018
Brief recreatieschap Drenthe - Aandacht voor uitvoering Vitale Vakantieparken in collegeakkoord
28-03-2018
Brief dhr. W. Bijl inzake inleesmateriaal over Mijnbouwschade
27-03-2018
Brief Verkeersveiligheidscoalitie met verzoek verkeersveiligheid op te nemen in coalitieakkoord
26-03-2018
VNG ledenbrief 18/010: Rectificatie Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie
23-03-2018
Brief dhr. Vink inzake statiegeldalliantie - aansluiting van de gemeente Emmen
22-03-2018
Brief FNV - Kies sociaal, ook na de verkiezingen
20-03-2018
Brief Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies voor de publieke zaak
09-03-2018
Brief ministerie BiZa en Koninkrijksrelaties inzake screening kandidaat wethouders

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven