Overige brieven

Oktober 2018

26-10-2018
VNG Ledenbrief 18/059: Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling
24-10-2018
WMO raad - Advies beleidsplan OOG voor SAM
24-10-2018
WMO raad - Advies beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein
22-10-2018
WMO raad - Ongevraagd advies over eigen bijdrage en TCG
22-10-2018
Brief OSOG inzake advies beleidsplan toezicht en handhaving sociaal domein
18-10-2018
Brief FNV inzake uitspraak Centrale Raad van Beroep Steenbergen Eindhoven (WMO Thuiszorg)
16-10-2018
VNG Ledenbrief 18/057: Verlengen overgangsrecht beschermd wonen
16-10-2018
Verzoek beschikbaarstellen 100 woonwagenstandplaatsen en vormgeving woonwagenbeleid
12-10-2018
Brief Cli├źntenraad Emmen inzake advies over het beleidsplan OOG voor SAM-beleid
11-10-2018
Brief Defence for Children inzake overzicht opname actiepunten in coalitieakkoord armoede kinderen
11-10-2018
Brief provincie Drenthe inzake verslag tweede fase Begrotingsonderzoek 2018
03-10-2018
VNG Ledenbrief 18/056: Aanpassing VNG model Verordening Wmo 2015
02-10-2018
VNG Ledenbrief 18/054: Openstelling vacatures
25-09-2018
VNG Ledenbrief 18/053: VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019
20-09-2018
Werkprogramma 2019 Onderwijsraad

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven