Overige brieven

April 2018

11-04-2018
Uitnodiging informatieavond voor omwonenden Energiepark Pottendijk (windenergie)
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/014: Wijziging bouwverordening per 1 juli 2018
26-04-2018
Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Drenthe inzake jaarverslag en jaarrekening 2017
Bijlagen

Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Drenthe inzake jaarverslag en jaarrekening 2017

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.8698 - Jaarverslag en jaarrekening Veiligheidsregio Drenthe 2017 RIS.8699
25-04-2018
Beeldverslag Krimpcafé 'Onderzoek en Beleid' 12 april 2018
Bijlagen

Beeldverslag Krimpcafé 'Onderzoek en Beleid' 12 april 2018

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.8694 - Beeldverslag Krimpcafé 12 april 2018 RIS.8695
25-04-2018
Jaarverslag 2017 EMCO groep
25-04-2018
Brief Vogelbescherming Nederland inzake input voor een groen collegeakkoord
25-04-2018
Brief Vluchtelingenwerk Noord-Nederland: urgent verzoek bescherming Afghaanse vluchtelingen
24-04-2018
Brief Inretail inzake detailhandelsvisie in nieuwe coalitieakkoord
24-04-2018
Brief Stichting Leven met de Aarde met verzoek aandacht voor Wereldaardedag
24-04-2018
Brief Milieudefensie: project iedereen duurzaam warm. Routekaart 'Eerlijk om naar gasloos wonen'
23-04-2018
Brief Stichting Leergeld Emmen inzake jaarverslag 2017
23-04-2018
VNG Ledenbrief 18/015: Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
20-04-2018
Brief Raedthuys Windenergie B.V. en Yard Energy B.V. inzake gang van zaken windmolens Pottendijk
20-04-2018
Brief Stibbe advocaten en notarissen inzake windenergie Emmen/Plan Deddens
19-04-2018
Informatie vanuit het Stimuleringsfonrds Gezond in.....
18-04-2018
GGD Drenthe: Aanbieding jaarstukken 2017, Kaderbrief 2019, begr.wijz. 2018 en ontwerpbegroting 2019
Bijlagen

GGD Drenthe: Aanbieding jaarstukken 2017, Kaderbrief 2019, begr.wijz. 2018 en ontwerpbegroting 2019

 • Onderwerp
 • Stukken
 • Bijlage bij RIS.8662 - Begrotingswijziging 2018 RIS.8663
 • Bijlage bij RIS.8662 - Beleidsbegroting 2019 inclusief Meerjarenraming 2019-2022 RIS.8664
 • Bijlage bij RIS.8662 - Kaderbrief 2019 RIS.8665
 • Bijlage bij RIS.8662 - Jaarstukken 2017 RIS.8666
 • Bijlage bij RIS.8662 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant RIS.8667
 • Bijlage bij RIS.8662 - Verslag van bevindingen 2017 RIS.8668
 • Bijlage bij RIS.8662 - Financiële gevolgen begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting per gemeente RIS.8669
17-04-2018
Brief Stichting Meer Muziek in de Klas inzake muziekonderwjis in het Primair Onderwijs
17-04-2018
Brief Nationale Ombudsman inzake werk en functie van de ombudsman
13-04-2018
Brief VNG inzake publicatie geactualiseerde toelichting op VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden
12-04-2018
Brief dhr. Wierts inzake windmolens
12-04-2018
Brief Schakelteam Personen met verward gedrag
12-04-2018
Brief Longfonds inzake zorgen over uitstoot door verkeer en houtkachels
12-04-2018
Informatie Kindcentra
12-04-2018
Zienswijze begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe
10-04-2018
Brief Tegenwind Veenkoloniën aan Min. EZK, 2e Kamer en Prov.besturen Groningen en Drenthe
10-04-2018
Verzoek MVO Alliantie Noord Nederland om thema 'sociaal ondernemen'op te nemen in collegeprogramma
10-04-2018
Verzoek ambassadeurs Kindermishandeling 3Noord om Kindermishandeling op te nemen in collegeprogramma
10-04-2018
Informatie van Controle Alt Delete inzake Integrale Veiligheidsplan
10-04-2018
Brief inzake houtstook in de Nederlandse gemeenten
10-04-2018
Brief aan fractievoorzitters over vestigingsbeleid thuissalons en ambulante salons in gemeente Emmen
09-04-2018
Brief namens de Archeologen van Nederland
09-04-2018
Brief Kinderombudsvrouw, mw. Kalverboer
09-04-2018
Brief van Cedris, landelijke vereniging voor Sociale werkgelegenheid en re-integratie
09-04-2018
VNG/LOGA Ledenbrief 18/013: Compensatieregeling AOW op grond reparatie FLO-overgangsrecht brandweer
05-04-2018
Brief ANKO inzake beroep van kappers op raadsleden
05-04-2018
Brief Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg inzake jeugdzorgwerkers
05-04-2018
Brief platform mijnbouwschade inzake advies aan GS van Drenthe en aan de minister van EZK
05-04-2018
Brief dhr. Stuifbergen inzake reactie op expositie Real Human Bodies in Hampshire Hotel Emmen
05-04-2018
VNG Ledenbrief 18/011: Geactualiseerde toelichting VNG Model Alv
05-04-2018
VNG Ledenbrief 18/012: GT Connect
04-04-2018
Brief inzake gedrag burgemeester Aa en Hunze
04-04-2018
Brief CNV Overheid over goed werkgeverschap
04-04-2018
Brief Vereniging Eigen Huis - bewonersinvloed verdient plek in het te sluiten coalitieakkoord
04-04-2018
Brief stichting van het onderwijs inzake realisatie samenwerkingsverband ten gunste van kindcentra
04-04-2018
Brief social enterprise met oproep sociale ondernemingen een plek te geven in het collegeakkoord
04-04-2018
Brief NVM inzake vijftal aanbevelingen woningmarkt te betrekken bij het coalitieakkoord
03-04-2018
Jaarverslag 2016 en 2017 Comm. voor advies v.d. bezwaarschriften gem. Emmen
29-03-2018
Brief Nationale Ombudsman inzake rol/ondersteuning van de ombudsman
29-03-2018
Brief recreatieschap Drenthe - Aandacht voor uitvoering Vitale Vakantieparken in collegeakkoord
28-03-2018
Brief dhr. W. Bijl inzake inleesmateriaal over Mijnbouwschade
27-03-2018
Brief Verkeersveiligheidscoalitie met verzoek verkeersveiligheid op te nemen in coalitieakkoord
26-03-2018
VNG ledenbrief 18/010: Rectificatie Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie
23-03-2018
Brief dhr. Vink inzake statiegeldalliantie - aansluiting van de gemeente Emmen
22-03-2018
Brief FNV - Kies sociaal, ook na de verkiezingen
20-03-2018
Brief Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies voor de publieke zaak
09-03-2018
Brief ministerie BiZa en Koninkrijksrelaties inzake screening kandidaat wethouders

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven