Overige brieven

Mei 2018

23-05-2018
Onderzoeksrapport RKE mindmaps Sociaal Domein
Bijlagen

Onderzoeksrapport RKE mindmaps Sociaal Domein

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 18.022013 - Onderzoeksrapport RKE mindmaps Sociaal Domein RIS.8723
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/029: Jaarverslag, incl. fin. jaarverslag en verantwoording 2017 + bijlagen
Bijlagen

VNG Ledenbrief 18/029: Jaarverslag, incl. fin. jaarverslag en verantwoording 2017 + bijlagen

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij VNG Ledenbrief 18/029: Samen werken aan maatschappelijke opgaven RIS.8915
  • Bijlage bij VNG Ledenbrief 18/029: Collectieve activiteiten voor gemeenten, verantwoording 2017 RIS.8916
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/028: ALV voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/027: VNG Kadernota 2019
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/026: Statutenwijziging
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/025: Uitnodiging ALV 27 juni 2018
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/023: Voortgang Samenwerken aan Water
08-08-2018
VNG Lbr. 18/022: Verantwoording moties sociaal domein, incl. voorstellen tbv fonds tekortgemeenten
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/021: Programmastart Interbestuurlijk programma (IBP)
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/020: Voorstel contributie en weerstandsvermogen
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/018: FLO-overgangsrechtnieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/017: Voorstel ALV tot naamswijziging commissie Dienstverlening & Informatiebeleid
23-05-2018
Brief Natuur en Milieufederatie Drenthe: Groene raadgever voor Drentse gemeentebesturen
16-05-2018
Brief Treant inzake status klinische kindergeneeskunde en verloskunde
16-05-2018
Aanbiedingsbrief NLVOW inzake 'toolkit'
16-05-2018
VNG Ledenbrief 18/019: Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode
10-05-2018
Brief dhr. Baden: verzoek financiering schadeloosstelling onterechte inbezitstelling perceel grond
07-05-2018
Brief Raad van State inzake beroep bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen-Zuid
05-05-2018
Brief St. Leven met de Aarde: 5 mei 2018 vrijheid die gevierd en beleefd wordt
03-05-2018
Brief Transgender Netwerk Nederland
03-05-2018
Brief St. Barbarugo met verzoek om donatie voor aanleg bamboebos
02-05-2018
VNG Ledenbrief 18/016: Spelregels voor de digitale stad
02-05-2018
Brief Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg/Bestuur FCB inzake aandacht voor werknemers in de Jeugdzorg
02-05-2018
Brief St. Dierenlot: uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners
30-04-2018
Brief Platform Mijnbouwschade inzake aanvullend adviesrapport
26-04-2018
Brief VNG inzake eindrapportage over kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang
26-04-2018
Brief provincie Drenthe inzake begrotingscirculaire 2019-2022

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven