Overige brieven

Juni 2018

07-06-2018
Bevindingen Auditcommissie jaarstukken 2017
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/033: Sanering asbestdaken
08-08-2018
VNG Ledenbrief 18/030: Hoofdpunten meicirculaire 2018
21-06-2018
VNG Ledenbrief 18/032: Publicatie moties ALV 27 juni 2018
20-06-2018
Jaarverslag 2017 Bibliotheek Emmen
15-06-2018
Brief Continentie Stichting NL - toegankelijkheid openbare toiletvoorzieningen personen met handicap
14-06-2018
Brief Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland inzake informatie woningcorporaties
13-06-2018
VNG Ledenbrief 18/031: Invoering abonnementstarief in de Wmo. transformatiefonds en verl. pleegzorg
07-06-2018
Brochure Regionaal Informatie en Expertisecentrum inzake werkwijze ondermijnende criminaliteit
06-06-2018
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake actualisatie regionaal risicoprofiel
05-06-2018
Brief BDO accountants inzake jaarstukken 2017 gemeente Emmen
Bijlagen

Brief BDO accountants inzake jaarstukken 2017 gemeente Emmen

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Accountantsverslag BDO accountants 2017 gemeente Emmen RIS.8802
  • Controleverklaring BDO accountants over de jaarrekening 2017 gemeente Emmen RIS.8803
05-06-2018
Slotakkoord Balance, raadsadviseur CvE
31-05-2018
Dankbetuiging 4 mei comité Nieuw-Amsterdam/Veenoord voor organisatie 4 mei herdenking
30-05-2018
Brief Right to Challenge - Gemeenteraad en Right to Challenge
29-05-2018
Brief LOGA inzake wijziging artikel 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid CAR

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven