Overige brieven

November 2019

28-11-2019
Klacht bij ombudsman over burgemeester
25-11-2019
Herfstbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Bijlagen

Herfstbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij RIS.9508 - Essay over de rollen van de gemeenteraad RIS.9509
  • Bijlage bij RIS.9508 - 30 gemeenteraadsleden over hun ambt RIS.9510
  • Bijlage bij RIS.9508 - Digitale leeromgeving voor raadsleden RIS.9511
22-11-2019
VNG Ledenbrief 19/100: Moties en preadviezen BALV 29 november
21-11-2019
Brief Cliëntenraad inzake adviesaanvraag uitvoeringsbesluit
21-11-2019
Brief Recreatieschap Drenthe voorgenomen aansluiting bij WSGO
20-11-2019
Reactie op standpunt Drentse gemeenten ketenregie huishoudelijk kunststof afval
19-11-2019
Brief WMD water inzake tarieven 2020 en Indonesië projecten
18-11-2019
VNG Ledenbrief 19/099: Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
13-11-2019
VNG Ledenbrief 19/097: Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies
13-11-2019
VNG Ledenbrief 19/098: Mobiliteit
12-11-2019
VNG Ledenbrief 19/096: Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
12-11-2019
Reactie op beantwoording vragen Sinterklaas intocht Emmen
06-11-2019
VNG Ledenbrief 19/094: Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt
02-11-2019
Brief Zon voor Wind Emmen - uitspraak Rechtbank inzake beroep Energiepark Pottendijk
01-11-2019
VNG Ledenbrief 19/084: Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gem. vuurwerkverbod
01-11-2019
Brief raadslid Katwijk: Reactie op het definitieve Klimaatakkoord
31-10-2019
Brief Oogstfonds inzake presentatie oogstfonds (vergroening leefomgeving)
29-10-2019
VNG Ledenbrief 19/082: Aanpak Stikstofproblematiek

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven